Daniel Trojak

Ekspert, który od 15 roku życia poznawał tajniki napraw pojazdów pod okiem ojca w rodzinnej firmie rzemieślniczej zajmującej się naprawami powypadkowymi pojazdów. Kosztorysowanie napraw rozpoczynał na cennikach branżowych, katalogach cenników rzemieślniczych, gdzie aby wykonać poprawną wycenę naprawy trzeba było mieć doskonałą wiedzę o technologii napraw i budowie samochodów. W wieku 18 lat założył własną działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej oraz prowadził likwidację szkód jako firma zewnętrzna dla jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. W 1999 roku wraz z bratem odziedziczył firmę rodzinną Auto Serwis TROJAK gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego.

Przed upływem 30 roku życia zdobył tytuły mistrzowskie w trzech zawodach motoryzacyjnych blacharz, lakiernik i mechanik samochodowy, uzyskał tytuł Rzeczoznawcy Samochodowego oraz został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu – Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie. W szybkim czasie awansował w strukturach rzemieślniczych gdzie obecnie jest nie tylko członkiem Zarządu Izby Rzemieślniczej w Bielsku Białej ale również V-ce Przewodniczącym Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

W związku z pełnionymi obowiązkami zawodowymi od ponad 20 lat jest czynnym uczestnikiem postępowań sądowych przeciwko nieuczciwym praktykom zakładów ubezpieczeń. Zdobyte doświadczenie zawodowe nie tylko teoretyczne ale przede wszystkim praktyczne wspomaga udział eksperta we wszystkich pracach dotyczących branży motoryzacyjnej, likwidacji szkód a także w doradztwie i procedowaniu doktryn prawnych. Poprzez czynny udział w sympozjach, konferencjach, naradach branżowych wyraża swoje opinie które postrzegane są jako trafne, zwięzłe, jednoznaczne i treściwe.