Czy zawsze trzeba zapłacić podatek po zakupie samochodu?

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci się m.in. od umowy sprzedaży. Jest nim więc objęta również transakcja kupna-sprzedaży samochodu. Okazuje się jednak, że istnieje możliwość uniknięcia tej opłaty.

Podatek do czynności cywilnoprawnych to faktycznie podatek od umów. Obejmuje on różnego rodzaju porozumienia zawierane między osobami fizycznymi (i nie tylko), jak choćby umowę sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych, umowę zawarcia spółki, umowę pożyczki itd. Ale w ustawie jest kilka ograniczeń, które powodują, że są okoliczności, w których tej daniny można uniknąć.

Taki przykład opisują specjaliści z Tax Care, którzy zauważają, że w polskim prawie podatkowym istnieje legalna możliwość ominięcia tego zobowiązania, w sytuacji gdy podatnik kupił samochód. Zarówno kupujący, jak i sprzedający są obywatelami RP, a samochód będący obiektem transakcji jest zarejestrowany i będzie użytkowany w Polsce. Ale do transakcji dochodzi za granicą, w podanym przykładzie w Czechach.

Tam podatnik dokonał zakupu auta, a to, że transakcja została zawarta poza granicami oraz że w chwili jej zawierania samochód był na terenie Czech, zostało udokumentowane nagraniem wideo oraz paragonem z czeskiej stacji benzynowej. Kupujący po zakupie wystąpił do izby skarbowej z prośbą o interpretację. Jego pytanie dotyczyło tego, czy mimo faktu, że samochód został kupiony za granicą i to wtedy, kiedy znajdował się poza krajem, transakcja jest objętapodatkiem od czynności cywilnoprawnych? We wniosku uznał on, że w tym przypadku podatek nie obowiązuje.

Rzeczywiście, przepisy ustawy o PCC są tak skonstruowane, że nie obejmują takich transakcji. Owszem, co do zasady umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy czy praw majątkowych są objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ale konieczne jest jeszcze spełnienie dwóch warunków.
Pierwszy warunek mówi, aby przedmiotem transakcji były rzeczy znajdujące się na terytorium Polski albo prawa majątkowe były wykonywane na terenie naszego kraju. Drugi warunek mówi, że podatkiem są objęte transakcje dotyczące rzeczy znajdujących się za granicą albo praw wykonywanych za granicą, o ile sama transakcja została dokonana w Polsce.

Mówiąc ogólnie – PCC należy zapłacić od transakcji sprzedaży, o ile do sprzedaży doszło w Polsce ewentualnie rzecz sprzedawana w chwili przeprowadzenia transakcji znajdowała się w Polsce.

Tymczasem w sytuacji, jaka została opisana przez podatnika, zarówno samochód w chwili sprzedaży znajdował się poza Polską, jak i sama transakcja została przeprowadzona za granicą. To zaś sprawia, że podatek w takiej sytuacji się nie należy.

wp.pl, źródło Tax Care/ oprac. BC