Comau Robotics: Wysokie wymagania stawiane zrobotyzowanemu spawaniu

Robotyzacja produkcji wprowadzana z myślą o zwiększaniu mocy produkcyjnej, ograniczaniu przestojów, poprawie wydajności i jakości, jest w polu zainteresowania coraz większej ilości firm, zwłaszcza poszukujących rozwiązań do wymagającej produkcji masowej, o wysokiej powtarzalności i dokładności, jak np. w motoryzacji. Szczególnie podatny na robotyzację jest proces spawania – roboty spawające stanowią obecnie ok 25% wartości globalnej sprzedaży robotów wszystkich producentów.

Firma Comau Robotics, która od 1978 roku rozwi­ja produkty robotyki, w szczególności dla aplikacji zgrzewania punktowego i spawania łukowego meto­dami MIG/MAG oraz TIG, posiada w swojej ofercie także zu­nifikowane cele spawalnicze. Składają się one z następujących komponentów:

  • robota przemysłowego jako manipulatora prowa­dzącego uchwyt spawalniczy (palnik), zgodnie z zaprogramowaną trajektorią, w miejscach gdzie ma powstać spoina. Najnowsza generacja robo­tów Comau – Smart5, współpracuje z jednostką sterowniczą C5G. Jednostka ta, w odróżnieniu od szaf sterujących innych producentów zbudowana jest w oparciu o standardowe komponenty auto­matyki.
  • osprzętu spawalniczego: źródła spawalniczego jako zasilacza łuku wraz z system podawania drutu – podajnikiem, kompletem przewodów oraz uchwytem spawalniczym.
  • oprzyrządowania spawalniczego: przyrządu spawalniczego montowanego na stołach sta­łych obrotowych, pozycjonerach poziomych/pionowych/orbitalnych. Prawidłowo wykona­ny przyrząd pozwala na seryjne wytwarzanie konstrukcji z zachowaniem powtarzalności detalu (przeprężenia, bazy montażowe, za­ciski ręczne lub pneumatyczne). Ponadto bezpośrednio wpływa na jakość spawanej konstrukcji poprzez wyeliminowanie nie­zgodności spawalniczych (w pozycjach wy­muszonych istnieje większe prawdopodo­bieństwo wystąpienia wad spawalniczych) zapobiega odkształceniu konstrukcji pod wpływem ciepła.
  • oprogramowania Smart Arc ułatwiającego pa­rametryzację procesu spawania. Dedykowa­na aplikacja umożliwia operatorowi nastawę wszystkich parametrów i kompleksowo prze­prowadzić proces spawania.
  • Opcjonalnego oprzyrządowania: spełniającego dodat­kowe funkcje, określone stopniem bezpieczeństwa (złą­cze antykolizyjne zapobiegające zniszczeniu palnika), czy zbyt niedokładnym przygotowaniem brzegów łączo­nych detali, wymuszającego laserowe śledzenie osi złącza przy znacznych odchyłkach.

Jednak zrobotyzowane spawanie wg Comau to nie tylko zunifikowane rozwiązania – to także indywidualne podejście do poszczególnych klientów. Wśród robotów spawalniczych Comau zainstalowanych na terenie Europy i Polski działają m.in. zrobo­tyzowane cele do spawania nadwozia samochodów ciężarowych, ramion koparek, kratownic, elementów i części maszyn rolniczych, alumi­niowych ram okien, czy pieców CO. Zdecydowana większość pracuje jednak w przemyśle motoryzacyj­nym, najbardziej wymagającym i re­strykcyjnym pod względem jakości i niezawodności.

Nie inaczej sprawa się ma w spawalni firmy ZASŁAW TSS w Andrychowie gdzie dzięki współpracy z integratorem systemów zrobotyzowanych ABC Control powstało stanowisko spawalnicze, gdzie przez robota Comau, spawane są elementy do konstrukcji naczep i przyczep. Firma ZASŁAW powstała w 1953 roku, jest wiodącym producentem pojazdów i zabudów użytkowych w Polsce. Marka jest znana i rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale i za granicą. Początki działalności zorientowane były na produkcję przyczep rolniczych, wśród których znalazły się tzw. „Autosanki” – do dziś jedne z najczęściej używanych przyczep rolniczych w Polsce (ok. 68%)[1].

W latach dziewięćdziesiątych firma rozwija się i poszerza swój asortyment oferując wszelkiego rodzaju pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 6 do 35 ton. Obecnie na drogach Europejskich m.in. w Niemczech, Francji, Austrii, krajach Nadbałtyckich czy Skandynawskich można spotkać produkty firmy Zasław. Jest to zasługą najnowocześniejszej hali montażowej w Polsce, której powierzchnia przekracza 18 500m2 , która na przestrzeni lat od swojego powstania wyprodukowała już ponad pół miliona środków transportu.

Montaż elementów jest poprzedzony procesem spawania, który w przypadku boków naczep czy przyczep dla pojazdów użytkowych, może bywać wymagający ze względu na duże rozmiary elementów z których są składane. Ręczne procesy spawania, wymagały przede wszystkim długiego czasu procesu. Rozwiązania spawalnicze proponowane przez Comau, a wdrażane przez integratora ABC Control są projektowane tak, aby osiągać maksymalnie skrócony czas wdrożenia, dużą niezawodność, czas pracy wynoszący około 20 lat, a także średni czasu pracy bezawaryjnej, który jest szacowany na około 70 000 godzin. Z racji dużych gabarytów detali, które osiągały ponad 4 metry, nie możliwe jest standardowe stałe stanowisko z robotem spawalniczym, który posiada zasięg horyzontalny ok 1,5m. Ponadto, aby zmaksymalizować wydajność spawania oraz uniknąć przestojów, zaimplementowane stanowisko posiada dwa niezależne obszary procesu. Podczas gdy na jednym z nich robot spawa detale, na drugim operator może bezpiecznie zdjąć gotowy zespawany produkt do dalszej obróbki.  Przemieszczanie się robota możliwe jest dzięki użyciu 11 metrowego „slidera” po których porusza się robot pomiędzy dwoma obszarami pracy, a detale pozycjonowane są na obrotnikach z poziomą osią obrotu.

 

Pan Daniel Sztyk – Dyrektor zakładu, w kilku zdaniach wypowiedział się o idei robotyzacji firmy Zasław: „W związku z decyzją, o optymalizacji procesów produkcyjnych, poprzez robotyzację stanowisk spawalniczych wybraliśmy robota firmy Comau. Stanowisko integrowała firma ABC Control, w pełni realizując nasze założenia. Naszą ideą jest optymalizacja procesów między innymi poprzez ich dalszą automatyzację i robotyzację, tak aby osiągnięcie celu odbywało się przy możliwie jak najmniejszych kosztach. W związku z powyższym firma Zasław, kontynuuje rozpoczęty proces robotyzacji, tak aby stać się bardziej konkurencyjną na rynku, w szczególności w aspekcie funkcjonalności i jakości swoich wyrobów.”

Spawalnicze rozwiązania zrobotyzowane produkcji Comau Robotics to odpowiedź na nieustannie rosnące wymagania rynku. To rozwiązania, którym można zaufać, gdyż benefity pochodzące z wdrożenia są widocznie niemal natychmiast.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo: https://www.youtube.com/watch?v=EjOIJIc8IfQ

 

 

[1] Źródło: www.zaslaw.pl