CEPiK 2.0 ruszy z opóźnieniem

MSWiA rekomenduje przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów tworzących podstawy do zreformowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Co stanęło na przeszkodzie, by nowy system ruszył 4 stycznia 2016 roku?

Powodem są opóźnienia w pracach nad rozporządzeniami do ustawy Prawo o ruchu drogowym z 24 lipca 2015 r. – Obecny poziom zaawansowania prac nad wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 wskazuje na poważne ryzyka, z którymi wiązałoby się jego uruchomienie z dniem 4 stycznia 2016 r. Priorytetem jest zapewnienie prawidłowej obsługi spraw obywatelskich w skali całego kraju. Należy mieć przy tym na względzie, iż do uruchomienia zmienionych rozwiązań pozostaje 41 dni, zaś na dzień dzisiejszy do wydania pozostają w dalszym ciągu kluczowe dla tego procesu akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym,pozostające zarówno w gestii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jak i innych resortów – wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tego można było się spodziewać. Jeszcze przed wyborami, rzutem na taśmę poprzedni rząd próbował nadrobić stracony czas, publikując w ciągu dwóch tygodni ponad 20 rozporządzeń. Lektura nawet tych wydanych dokumentów wskazywała na opóźnienie prac. Przykładem jest rozporządzenie MSW z końca października „w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców”. Tworzyło ono podstawy systemu e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, opartego o dane zawarte w Centralnej Ewidencji Kierowców. Jak pisaliśmy na początku listopada, przepisy ww. rozporządzenia (podobnie jak wszystkich pozostałych) miały zacząć obowiązywać 4 stycznia 2016 r. Okazało sie jednak, że rząd chciał wprowadzić z początkiem nowego roku w życie rozporządzenie, jednocześnie nie… wprowadzając w tym terminie jego kluczowych zapisów (sic!). Niektóre paragrafy miały bowiem zacząć obowiązywać dopiero 7 grudnia przyszłego roku. Resort w odpowiedzi na nasze wątpliwości, co do sposobu wdrażania rozporządzenia tłumaczył wtedy, że „rozłożenie w czasie uruchamiania bezpłatnych usług dla obywateli wynika przede wszystkim z konieczności odpowiedniego przygotowania danych”. – Duża ich część będzie przekazywana do CEPiK dopiero od 4 stycznia 2016 roku. W efekcie konieczna jest odpowiednia weryfikacja wszystkich procesów oraz zebranie wystarczająco dużej ilości samych danych – twierdził wydział prasowy MSW.

Obecna rekomendacja MSWiA, dotycząca przesunięcia terminu wejścia w życie nowych przepisów, sprawia jednak, że bez odpowiedzi pozostaje kilka pytań. Kiedy CEPiK 2.0 powinien zatem ruszyć? Jakich zmian prawnych wymaga przesunięcie terminu – ustawowych czy tylko w aktach wykonawczych? Ilu rozporządzeń brakuje? Do chwili opublikowania tekstu na naszej stronie internetowej, odpowiedź z resortu nie nadeszła.

Paweł Janas

IBRM Samar