CEPiK 2.0 od 1 stycznia 2017 roku

Reforma Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wejdzie w życie z rocznym opóźnieniem. Tak zakłada poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Tego można było się spodziewać. Już kilka tygodni temu resort spraw wewnętrznych informował, że poziom zaawansowania prac nad wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 wskazuje na „poważne ryzyka, z którymi wiązałoby się uruchomienie nowego systemu z dniem 4 stycznia 2016 r.”. Przede wszystkim zwracano uwagę  na brak wszystkich, niezbędnych rozporządzeń do ustawy oraz na brak szans na ich przygotowanie na czas. Dlatego MSWiA rekomendowało przesunięcie terminu daty wdrożenia systemu. Na apel ten „odpowiedzieli” posłowie PiS.  1 grudnia wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – „Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu, pierwotnie ustawa miała wejść w życiem 4 stycznia 2016 r., jednakże „w związku z przesunięciem terminu wdrożenia projektu CEPiK 2.0 niezbędne jest wskazanie w przepisach nowego terminu – 1 stycznia 2017 r”.

Zdaniem legislatorów, przesunięcie terminu uruchomienia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0 związane jest z niedostatecznym przygotowaniem użytkowników systemu do wdrożenia. „Uzależnione jest ono nie tylko od stanu prac nad zmianami systemu centralnego, ale również od stopnia dostosowania zewnętrznych systemów teleinformatycznych podmiotów zasilających centralną ewidencję pojazdów i centralną ewidencję kierowców. W sposób szczególny dotyczy to systemów eksploatowanych w starostwach, kluczowych dla procesu obsługi obywateli w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami”- informują autorzy projektu ustawy.

Pierwsze czytanie projektu ustawy znalazło się opcjonalnie (porządek dzienny może być uzupełniony o…)w programie najbliższego posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 9 i 10 grudnia.

PJ

IBRM Samar