BSI Group: Szkolenie Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016

Szkolenie zostało przygotowane dla specjalistów w dziedzinie jakości, którzy wdrażają lub auditują systemy jakości, opierając się na wymaganiach specyfikacji technicznej IATF 16949 w branży motoryzacyjnej. Kurs pozwala uczestnikom w pełni zrozumiećstandard i jego wymagania oraz zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji pełnomocnika – osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania w branży motoryzacyjnej.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • szkolenie przeznaczone jest dla Kadry Kierowniczej oraz kandydatów na Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością (SZJ)
 • Aauditorzy wewnętrzni w branży motoryzacyjnej, auditujący dotychczas w oparciu o wymagania normy ISO 9001 lub QS 9000
 • Osoby zajmujące się na co dzień  opracowaniem, wdrożeniem, utrzymywaniem  i doskonaleniem  Systemu Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej
 • Osoby zaintersowane tematyką szkolenia
Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami.

Czego się nauczę?

Szkolenie pozwoli mi zrozumieć wiedzę z zakresu:
 Interpretacji  Wymagań Systemu Zarządzania Jakością:
 • System zarządzania jakością
 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Zarządzanie zasobami
 • Realizacja wyrobu
 • Pomiary, analiza i doskonalenie

Podejścia procesowego

 •  Diagram żółwia, Opracowanie mapy procesów, Karty procesów

Projektów dokumentacji SZJ wg IATF

 Zadań i roli Pełnomocnika w  SZJ w przedsiębiorstwie

 • Przygotowanie materiałów na przegląd kierownictwa
 • Zawiadywanie wskaźnikami SZJ

Narzędzia i techniki wspomagające systemy zarządzania:

 • Praca zespołowa – burza mózgów
 • Raport 8D,  Raport 9D – Analiza przyczyn niezgodności
 • Kampania 5S
 • MUDA – eliminowanie strat (marnotrawstwa)
 • Audit produktu,  procesu.
 • Zaawansowane Planowanie Jakości – APQP
 • Proces Zatwierdzania Części – PPAP
 • Analiza Systemów Pomiarowych – MSA
 • Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad – FMEA
 • Statystyczne kontrola procesu SPC

Pozostałe informacje :

Czas trwania szkolenia: 24h

8 godz.  – wykład

16 godz. –  praktyczne ćwiczenia.np. wypełnianie dokumentacji obowiązującej w SZJ  monitorowanie  wyników  SZJ, prowadzenie audytów, analizy przyczyny ,8D

Szkolenie jest powiązane z  aktualnymi podręcznikami: FMEA, APQP, PPAP, SPC, MSA, VDA2,VDA 6.3VDA 6.5

Uczestnicy oceniani są w następujący sposób :

 1. Ocenę osobistych atrybutów i umiejętności porozumiewania się, weryfikacja informacji, sprawdzenie wiedzy.
 2. Umiejętność  prowadzenia audytów  wg VD 6.3 & VDA 6.5
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów jakościowych
 4. Wyniki analiz słabych punktów: systemu. procesu produkcji wyrobu
 5. Test sprawdzający nabytą wiedzę

Jak skorzystam?

Korzyści dla Twojego Biznesu

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali wiedzę aby:

 • Sprawnie wdrożyć, nadzorować i doskonalić system zarządzania jakością
 • Samodzielnie pełnić funkcje Pełnomocnika ds. SZJ
 • Wykorzystywać narzędzia i techniki wspomagające systemy zarządzania.
 • Monitorować wyniki funkcjonowania SZJ

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Miejsce szkolenia: Ustroń

(w zależności od ilości zgłoszeń)

Terminy szkoleń:

2019-10-01 – 2019-10-03

2019-12-02 – 2019-12-04

Zarejestruj się

Pozostałe informacje :

Czas trwania szkolenia: 24h

8h – Wykład teoretyczny

16 godz. praktyczne ćwiczenia.np. wypełnianie dokumentacji obowiązującej w SZJ  monitorowanie  wyników  SZJ, prowadzenie audytów, analizy przyczyny  ,8D itd

Szkolenie jest powiązane z  aktualnymi podręcznikami :FMEA, APQP, PPAP, SPC, MSA, VDA2,VDA 6.3VDA 6.5