BSI Group: Szkolenie Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016

Szkolenie zostało przygotowane dla specjalistów w dziedzinie jakości, którzy wdrażają lub auditują systemy jakości, opierając się na wymaganiach specyfikacji technicznej IATF 16949 w branży motoryzacyjnej. Kurs pozwala uczestnikom w pełni zrozumieć standard  i jego wymagania oraz nabyć umiejętności auditowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Metodyka szkolenia

Szkolenie będzie miało charakter aktywny:

 • wykład, prezentacja
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów, dyskusja),
 • studium przypadku– analiza rzeczywistych problemów

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Osoby z wszystkich działów firmy
 • Kandydaci na auditów wewnętrznych IATF 16949
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości
 • Członkowie zespołów wdrożeniowych
Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów.

Czego się nauczę?

Przedmiotem szkolenia jest poznanie zasad audytowania wymagań ISO 9001:2015 oraz standardu IATF 16949:2016.W czasie szkolenia podawane są przykłady interpretacji standardu jak również specyficznych wymagań klienta.

Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonego trenera, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do nowelizacji, informacje ogólne o nowym standardzie
 • Wymagania ISO 9001:2015
 • Standard IATF 16949:2016- struktura podręcznika
 • Podejście procesowe, analiza ryzyka-wymagania
 • Standard IATF 16949:2016 główne zmiany w stosunku do ISO/TS 16949:2009
 • Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016
 • Audity i audytowanie, wymagania ISO 19011
 • Struktura auditów i ważność certyfikatów
 • Egzamin pisemny
 • Ćwiczenia praktyczne

Jak skorzystam?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm z branży motoryzacyjnej. Podczas szkolenia uczestnicy nie tylko poznają podstawowe wymagania IATF 16949, ale również dodatkowe narzędzia i wymagania które są związane z tym standardem i auditowaniem.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Terminy szkoleń:

2019-09-25 – 2019-09-27

2019-11-06 – 2019-11-08