Brexit: osobne homologacje pojazdów i części w UK i UE

Producenci z brytyjską homologacją dla swoich aut, będą mogli ubiegać się o nowe homologacje EU-27 dla utrzymania dostępu do rynku Unijnego.

Projekt ustawy przegłosowanej w poniedziałek w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów rozwiązuje problem niepewności prawnej dla producentów samochodów posiadających brytyjskie homologacje.

Przepisy UE dotyczące homologacji pojazdów, które ustanawiają wymogi w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i produkcji, wymagają od producentów uzyskania jej od jednego z krajowych organów wydających. Te zasady homologacji UE przestaną obowiązywać w Wielkiej Brytanii, gdy kraj ten opuści Unię Europejską. Oznacza to, że wszyscy producenci, którzy uzyskali brytyjską homologację dla swoich samochodów, będą teraz wymagać nowego przyznanego przez organ udzielający homologacji w jednym z 27 państw członkowskich UE, w tym dla modeli już produkowanych. Będzie to miało wpływ na producentów mających siedzibę w państwach członkowskich UE innych niż Zjednoczone Królestwo, jeśli posiadają oni brytyjską homologację.

Projekt rozporządzenia obejmuje pojazdy silnikowe, a także układy, części i oddzielne zespoły techniczne przeznaczone dla tych pojazdów. Określa warunki uzyskania homologacji UE i jej wpływu na wprowadzanie do obrotu, rejestrację lub dopuszczenie takich produktów.

Wniosek pozwoliłby na uznanie testów przeprowadzonych wcześniej przez brytyjskie organy udzielające homologacji, a jednocześnie umożliwiłby organom unijnym możliwość wnioskowania o nowe testy. Jednym z celów jest utrzymanie standardów bezpieczeństwa i jakości w UE, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ekologiczności pojazdów.

Poprawki komisji precyzują, kiedy i jakie uprawnienia i obowiązki organ UE udzielający homologacji przejmie od brytyjskiego. Proponowane zmiany zapewniają również, że będzie istniał organ nadzoru rynku obejmujący te pojazdy.

Rola przypisana organom udzielającym homologacji typu nie kończy się wraz z wprowadzeniem pojazdu do obrotu, ale obejmuje także kontrole zgodności eksploatacyjne, informacje dotyczące napraw i konserwacji oraz ewentualne wycofanie.

Biorąc pod uwagę obecny scenariusz polityczny dotyczący wycofania Wielkiej Brytanii z UE, producenci i konsumenci potrzebują pewności w przypadku homologacji pojazdów, aby uniknąć niepotrzebnego zakłócania tego ważnego przemysłu. Producenci będą teraz mieli wymagany okres i ramy prawne, aby kontynuować handel w UE. W naszym tekście parlamentarnym staraliśmy się chronić przemysł, konsumentów i standardy europejskie. Zapewnia proaktywność i płynne przejście. Z niecierpliwością czekamy na to, co można osiągnąć i na wdrożenie tego rozporządzenia w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę wrażliwość tego aktu na czas. Marlene Mizzi (S&D, Malta) sprawozdawczyni komisji rynku wewnętrznego.

Zakończone głosowanie daje zespołowi Parlamentu pod przewodnictwem pani Mizzi mandat do rozpoczęcia negocjacji z Radą w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie ostatecznego rozporządzenia. W trakcie listopadowej sesji plenarnej mandat, zatwierdzony przez komisję 29 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się, musi jeszcze uzyskać zielone światło, zanim formalnie rozpoczną się negocjacje.

Wniosek o homologację UE powinien zostać złożony przed opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię. Datę wyjścia ustala się na 30 marca 2019 r. Można ją zmienić tylko w przypadku, gdy ratyfikowana umowa wypowiedzenia przewiduje inaczej.

 

Źródło: www.motofaktor.pl