Bezzwrotna dotacja – Program Re_Open UK

Jak ważnym rynkiem dla firm było Zjednoczone Królestwo świadczy to, że wg. danych GUS w 2019 r. był to dla polskich przedsiębiorców trzeci partner w eksporcie. Wiele firm z branży automotive odczuło skutki opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej. Handel i współpraca pomimo podpisanej umowy zmieniły zasady współpracy dla większości podmiotów. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom brexitu Parlament Europejski ustanowił dla państw członkowskich pobrexitową rezerwę dostosowawczą.

Co to oznacza w praktyce?

Z datą 14 lipca 2022 r. została opublikowana dokumentacja konkursu Re_Open UK.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzili wymianę handlową z Wielką Brytanią i dotknęły ich skutki brexitu mogą otrzymać bezzwrotną dotację. Przedsiębiorcy z sektora MSP mogą liczyć na dotację nawet do 100% wydatków, przedsiębiorstwa „duże”, powyżej 250 pracowników na dofinansowanie do 85% wydatków. Maksymalna kwota dotacji może wynieść prawie 2 mln zł dla jednej firmy.

W konkursie należy wybrać rok referencyjny – 2018 lub 2019. W wybranym roku udział handlu z Wielką Brytanią w obrotach firmy musiał wynosić minimum 10%.  Ten rok należy porównać do roku 2021 lub 2022.

Dotacja jest możliwa dla przedsięwzięć wpisujących się w cztery typy:

  1. NOWE KIERUNKI EKSPORTU – wprowadzenie oferty firmy na wybrane nowe rynki zagraniczne poprzez udział w imprezach targowych.
  2. RE_START INWESTYCYJNY – inwestycje w uaktualnienie/poszerzenie dotychczasowej oferty lub stworzenie nowej jako sposobu na pozyskanie dodatkowych źródeł przychodów.
  3. AKCJA ADAPTACJA DO ZMIAN – adaptacja do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem i działania doradcze związane z możliwościami rozwoju na nowych rynkach,
  4. BREXIT BEZ STRATY – refundacja kosztów poniesionych w związku z negatywnymi skutkami brexitu (od 1 stycznia 2020 r. do 14 lipca 2022 r.).

Wg. Mateusza Rogalskiego, eksperta od funduszy unijnych z dwudziestoletnim doświadczeniem, jest to doskonała szansa dla firm, które faktycznie odczuły skutki Brexitu. „Środki muszą zostać wydane maksymalnie do końca lipca 2023 roku więc termin, jak na warunki dotacji, jest bardzo krótki. Z uwagi na to, udział w targach nie będzie często wybieranym typem dotacji przez wnioskodawców. Typ 2 i 3 szczególnie zasługuje na uwagę. Zakup środków trwałych jak maszyny, wartości niematerialnych i prawnych jak dedykowane oprogramowanie oraz prac budowlanych to kategorie kosztów, które są atrakcyjne dla większości firm konsultujących możliwości otrzymania dotacji”.

O dotację mogą ubiegać się zarówno firmy, które pozostają na rynku Wielkiej Brytanii jak i takie, które poszukują dla siebie nowych rynków.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 22 845 01 40, e-mail: sekretariat@pim.org.pl

Źródło dokumentacji: https://reopen.biz/