Już jutro! bezpłatne seminarium dla biegłych sądowych z zakresu techniki samochodowej i lakiernictwa

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład której wchodzą Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów  oraz Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza na bezpłatne seminarium dla biegłych sądowych z zakresu techniki samochodowej i lakierowania pod tytułem:

„Rekomendacje i zalecenia techniczne Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych”

Seminarium odbędzie się w dniu:28 marca 2019 o godzinie 10:00 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 w Warszawie. Przewidywany czas spotkania: do 2 godzin.

W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane działania i rekomendacje OMRT, które mają znaczący wpływ na techniczny i organizacyjny proces likwidacji szkód komunikacyjnych, a tym samym także na zakres i przebieg sporów prawnych pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi a ubezpieczonymi.

Program seminarium jest następujący:

Przywitanie gości: Andrzej Duch, Przewodniczący Związku Rzemiosła Polskiego; Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji.

  1. Zasady działania i cele Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej, struktura rekomendacji OMRT – Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów
  • Prezentacja rekomendacji technicznych OMRT:
  • Geometria i zawieszenie kół
  • Cieniowanie elementów
  • Mycie i przygotowanie do wydania
  • Proces przyjęcia i likwidacji szkody
  • Normalia

Tomasz Szydlak, Wojciech Tupajka – ABC CARS, eksperci Polskiej Izby Motoryzacji

  1. Indywidualny wskaźnik wartości indeksu zużycia materiałów lakierniczych dla serwisów (rekomendacje i model wdrożeniowy na polskim rynku)

–   Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów.

Udział w seminarium jest bezpłatny !

Należy się jedynie zarejestrować wysyłając nazwiska uczestników pod adres:

biuro@zds.org.pl lub biuro@pim.pl .