Bardzo dobre wyniki Mitsubishi w pierwszym półroczu roku fiskalnego

Firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku fiskalnego 2018 (trwającego od 1 kwietnia do 30 września 2018 r.).

1. Wyniki finansowe za 1 półrocze roku fiskalnego 2018

Mitsubishi Motors ogłosiło sprzedaż netto za pierwsze półrocze 2018 r. w wysokości 1 169,3 mld jenów, co stanowi wzrost o 23,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, spowodowany wysoką sprzedażą na całym świecie. Zysk operacyjny wzrósł do 56,9 miliarda jenów, w porównaniu do 44,2 miliarda jenów w tym samym okresie poprzedniego roku fiskalnego, przy marży operacyjnej w wysokości 4,9%. Poprawa wyników była spowodowana wzrostem sprzedaży jednostkowej oraz redukcją kosztów materiałowych i innych. Zysk netto wyniósł 51,9 miliarda jenów.

2. Globalna wielkość sprzedaży

Globalna wielkość sprzedaży w pierwszym półroczu roku fiskalnego 2018 wzrosła o 19% w stosunku rocznym do 594 000 egzemplarzy. Sprzedaż w regionie ASEAN wzrosła o 36% do 152 000 egzemplarzy, ze względu na sukces rynkowy nowego crossovera XPANDER w Indonezji oraz zamówienia pick-upa Triton w Tajlandii. Zwiększono również eksport modelu XPANDER po podniesieniu mocy produkcyjnych zakładu w Indonezji. W regionie Chin sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła o 19%, do 82 000 egzemplarzy, co spowodowane było dobrymi wynikami sprzedaży produkowanego lokalnie Outlandera. W Europie sprzedaż wzrosła w ujęciu rocznym o 29%, do 112 000 egzemplarzy, co odzwierciedla silny popyt na Eclipse Cross w Europie Zachodniej, a także na Outlandera w Rosji.

3. Prognoza dla roku fiskalnego 2018

Prognozy dla Mitsubishi Motors na rok podatkowy 2018 przedstawione poniżej zgadzają się z założeniami przedstawionymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio w maju 2018 roku.

Dyrektor generalny Mitsubishi Motors, Osamu Masuko, powiedział: „Pomimo klęsk żywiołowych, które od czerwca miały wpływ na produkcję i dostawy w Japonii, wyniki finansowe za pierwszą połowę roku podatkowego były w dużej mierze zgodne z naszym rocznym planem. W związku z tym Rada Dyrektorów podjęła decyzję o wypłacie dywidendy śródrocznej w wysokości 10 jenów za akcję, zgodnie z deklaracjami z początku roku podatkowego. Chociaż stoimy przed wieloma niewiadomymi w globalnej gospodarce i ciągłymi wahaniami kursów walutowych, w drugiej połowie roku fiskalnego skupimy się jak zawsze na realizacji naszych prognoz, zwiększając sprzedaż globalną, szczególnie w krajach regionu w ASEAN oraz redukując koszty.”
„Warunki biznesowe w jakich funkcjonujemy oraz globalna sytuacja gospodarcza i geopolityczna zmienia się gwałtownie każdego dnia. Poprzez elastyczne zapobieganie ryzykownym scenariuszom, które mogą mieć wpływ na działanie Mitsubishi Motors, kierujemy firmę na drogę pełnej naprawy i stworzymy podstawy dalszego rentownego i zrównoważonego wzrostu.”

Źródło: www.mototarget.pl