BAH zbada możliwość pozyskania inwestorów dla spółek z grupy

British Automotive Holding zbada możliwość pozyskania inwestora lub inwestorów dla poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy, jak również możliwość sprzedaży całości lub części udziałów w spółkach zależnych lub sprzedaży posiadanych przez nie aktywów – poinformowała spółka w komunikacie.

BAH podał, że badanie to ma związek z planowanym zakończeniem współpracy z koncernem Jaguar Land Rover w charakterze generalnego importera i koniecznością dostosowania planu reorganizacji grupy do aktualnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym.

„Ostatnie miesiące diametralnie zmieniły warunki prowadzenia przez Grupę BAH i wchodzące w jej skład podmioty działalności na rynku motoryzacyjnym. (…) Nie jest to optymalny, z perspektywy otoczenia rynkowego, moment na rekonfigurację Grupy BAH, w tym ewentualne pozyskanie inwestorów dla naszych biznesów czy dezinwestycje, równocześnie jednak zakładamy, że na rynku nie brak jest profesjonalnych inwestorów, którzy mogą być zainteresowani potencjałem przedsięwzięć rozwijanych w ramach Grupy BAH” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes BAH Mariusz Książek. (PAP Biznes)

Źródło: bankier.pl