Autosan podpisał list intencyjny ws. technologii wodorowych

 

Autosan był wśród sygnitariuszy listu intencyjnego odnośnie współpracy ws. tworzenia w Sanoku warunków do rozwoju technologii zielonego wodoru.

W Preambule listu czytamy między innymi: Strony niniejszego Listu intencyjnego wyrażają wolę nawiązania współpracy na rzecz tworzenia w Sanoku warunków do rozwoju technologii zielonego wodoru na potrzeby: ciepłownicze w kogeneracji tzw. zielonego transportu publicznego oraz do zastosowań przemysłowych …

 

Sanok znalazł się wśród partnerów Podkarpackiej Doliny Wodorowej już w maju, kiedy to w obecności premiera podpisano został inny List Intencyjny przez między innymi: wojewodę i marszałka województwa podkarpackiego, miasto Rzeszów, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski oraz instytuty i firmy z Podkarpacia, w tym Spółkę AUTOSAN, który dał początek współpracy oraz podejmowaniu działań zmierzających do budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, również w Sanoku.