Audi zwiększa swoje przychody

W I półroczu 2018 Audi osiągnęło solidny wynik finansowy, marka przewiduje jednak wzrost wyzwań

Grupa Audi: 31,2 mld euro przychodów, 2,8 mld euro zysku operacyjnego i stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży 8,9 procent
CFO Grupy Alexander Seitz podkreśla: „w tym wyjątkowym roku cały czas utrzymujemy Audi na prawidłowym kursie”
Plan transformacji: wdrożenie pierwszych założeń, czego rezultatem ma być zysk o ponad 0,5 mld euro większy za pełny rok

W pierwszym półroczu 2018, Grupa Audi zwiększyła swe przychody do 31,2 mld euro, a zysk operacyjny do 2,8 mld euro. Stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży była stabilna i po zamknięciu wyników pierwszych sześciu miesięcy tego roku wyniosła 8,9 procent. Zgodnie z prognozami zawartymi w raporcie rocznym, w całym roku 2018 Grupa spodziewa się znaczących wahań kluczowych danych – zarówno finansowych, jak i wolumenowych. Po zwiększeniu w I półroczu dostaw do klientów o 4,5 procent, w drugim, w związku z przejściem na cykl testowy WLTP oraz z największą
w historii firmy wymianą modelową, spodziewane są gorsze wyniki. Zakłada się jednak, że plan transformacji Grupy Audi, którego wdrażanie rozpoczęło się na początku tego roku, przyniesie pozytywne efekty.

„Z sukcesem przeszliśmy przez pierwszą połowę tego wyjątkowego roku i utrzymaliśmy Audi na właściwym kursie” – mówi Alexander Seitz, członek zarządu AUDI AG odpowiedzialny za finanse, IT i integralność. „Pozytywny oddźwięk, z którym spotkały się nasze nowe modele i rozwiązania techniczne pokazuje, że to właśnie one będą siłą napędową marki. Panujemy nad aktualnym etapem przemian, ponieważ w najbliższych miesiącach, wraz z kulminacją wymiany modelowej i wraz z bardzo wymagającym przejściem do standardu WLTP, znacząco wzrosną wyzwania stojące przed naszym koncernem.”

W trwającym obecnie trzecim kwartale roku, na pierwszych rynkach pojawi się najlepiej się sprzedający model klasy wyższej czterech pierścieni – Audi A6. Gamę modelową Audi w najwyższym segmencie premium powiększy też nowy model Q8. Czwarty kwartał 2018 stoi pod znakiem premiery rynkowej pierwszego seryjnie produkowanego w pełni elektrycznego samochodu marki Audi – prototypu e-tron oraz zarządzania wzrostem produkcji, a jednocześnie wycofywaniem pewnych modeli z segmentu kompaktowego. Nowe Audi A1 i nowe Audi Q3 to kamienie milowe w reorientacji sieci produkcyjnej firmy i dalszej optymalizacji synergii produkcyjnej w ramach Grupy. Równolegle Audi kontynuuje wprowadzanie na rynki świata nowych modeli A8 i A7. W czwartym kwartale tego roku implementacja tych modeli rozpocznie się również w Stanach Zjednoczonych.

Od początku stycznia do końca czerwca tego roku, koncern dostarczył do rąk swoich klientów 949 282 samochody marki Audi (2017: 908 683 auta). Światowy wzrost dostaw, o 4,5 procent, był przede wszystkim wynikiem zwiększonego popytu w Azji i w Ameryce Północnej. Przychody Grupy Audi w I półroczu wzrosły o 3,9 procent, do 31 mld 183 mln euro (2017: 30 mld 011 mln). Wraz ze wzrostem zysku operacyjnego o 3 procent, do 2 mld 761 mln euro, stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży utrzymała się – podobnie jak w I półroczu roku ubiegłego – na poziomie 8,9 procent. Wynik zysku operacyjnego nie zawiera danych pochodzących z przedsiębiorstw joint-venture Audi w Chinach, gdzie cztery pierścienie w pierwszych sześciu miesiącach tego roku zanotowały wyjątkowo duży wzrost sprzedaży. Zyski pochodzące z tych przedsiębiorstw zawarte są w wyniku finansowym.

Znacząco w I półroczu wzrosły przepływy finansowe netto Grupy Audi. Wyniosły one 2 mld 672 mln euro (2017: 1 mld 925 mln). Przepływy finansowe netto w roku ubiegłym naznaczone były zwiększonymi wydatkami związanymi z kryzysem dieslowskim.

Zdrowe podstawy finansowe AUDI AG są w coraz większym stopniu wspierane przez systematyczne wdrażanie planu transformacji Grupy zainicjowanego na początku tego roku. Do roku 2022, program ten powinien przynieść zyski rzędu 10 mld euro. Ma również priorytetowo traktować zasoby przeznaczone na rozwój kluczowych obszarów innowacji, wytyczonych przez strategię „Audi.Vorsprung.2025”.
Do połowy tego roku firma wdrożyła już pierwsze działania planu transformacji Audi, które w skali całego roku powinny przynieść zysk operacyjny rzędu 0,5 mld euro
i które będą kontynuowane przez cały czas funkcjonowania programu.

Przy bardzo rygorystycznej dyscyplinie wydatkowej, stosunek wydatków na badania i rozwój do przychodów wyniósł w I półroczu 6,5 procent (2017:6,9 procent), a wskaźnik nakładów inwestycyjnych wyniósł 3,4 procent (2017: 3,9 procent). W 2018, główna część nakładów inwestycyjnych realizowana będzie w II połowie roku.

Grupa Audi potwierdza swe całoroczne prognozy. Firma będzie stale analizować i oceniać bieżący rozwój ryzyk, zwłaszcza wynikających z dostosowania gamy modelowej do wymagań nowej metody pomiarowej WLTP. Jak już zaznaczono w raporcie rocznym, koncern w przeciągu całego roku spodziewa się znacznych wahań w zakresie produkcji, poziomu zapasów, dostaw, a także kluczowych danych finansowych. W tym kontekście, pierwsza połowa roku charakteryzowała się znacznym wzrostem poziomu produkcji i stanów magazynowych. W nadchodzących miesiącach, z uwagi na inicjatywę modelową Audi oraz ze względu na wdrożenie cyklu testowego WLTP, niezbędna stanie się optymalizacja dostaw do sieci dystrybucyjnej i detalicznej. Dla dealerów oznacza to możliwość uzupełnienia niedoborów samochodów konfigurowanych przez klientów, które to niedobory wynikać mogą z wdrażania WLTP, samochodami znajdującymi się już w zasobach dealera lub importera.

Biorąc pod uwagę cały rok, ilość dostarczonych do klientów samochodów marki Audi sięgnąć powinna poziomu odnotowanego w roku ubiegłym, przy niewielkim wzroście przychodów Grupy Audi. Oczekuje się, że stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży zmieści się w przedziale strategicznym. Firma spodziewa się również, że poziom wydatków na badania i rozwój będzie nieco wyższy od długoterminowych założeń przedziału strategicznego rzędu 6,0 – 6,5 procent. Audi zakłada również, że wskaźnik nakładów inwestycyjnych będzie nieznacznie wyższy od docelowego poziomu 5,0 – 5,5 procent.

Wybrane główne wskaźniki Grupy Audi:

 

 

I półrocze 2018

I półrocze 2017

Dostawy marki Audi

949 282

908 683

Przychody w mln euro

31 183

30 011

Zysk operacyjny w mln euro

2 761

2 680

Stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży w procentach

8,9

8,9

 

Źródło: www.mototarget.pl