Audi i koncern energetyczny EnBW nawiązują współpracę w zakresie wykorzystywania zużytych baterii samochodów elektrycznych

 

– Zrównoważone, ponowne wykorzystanie baterii zgodne z przepisami dotyczącymi magazynowania energii
– Systemy magazynowania zbudowane z baterii samochodowych amortyzują nadmierną podaż energii odnawialnej i wspierają sieć energetyczną
– Wspólny pilotażowy projekt magazynu energii powstanie w niemieckim Heilbronn

Ingolstadt/Karlsruhe, 25 czerwca 2020 r. Energia i transport idą w parze. Międzysektorowe połączenia w znacznym stopniu przyczyniają się do tworzenia przełomowych rozwiązań na tym polu. Wysokowydajne akumulatory odgrywają coraz ważniejszą rolę jako element składowy zrównoważonej gospodarki energetycznej – czy to jako wielkoskalowe urządzenia magazynowania energii w sieciach energetycznych, czy też jako podzespoły pełniące taką samą rolę w pojazdach elektrycznych. Dlatego Audi i koncern energetyczny EnBW chcą wspólnie pracować nad rozwiązaniami do przechowywania energii elektrycznej. Skupiają się tutaj na wykorzystaniu zużytych baterii elektrycznych modeli samochodów marki Audi.

Koncern energetyczny EnBW pracuje nad rozwojem stacjonarnych magazynów, które tymczasowo przechowywać będą energię elektryczną wytworzoną przez turbiny wiatrowe oraz systemy fotowoltaiczne należące do koncernu i w fazach nadpodaży energii wspierać będą sieć energetyczną. Urządzenia te nie musiałyby już wtedy być odłączane od sieci, gdyby chwilowo wytwarzały zbyt dużo energii elektrycznej – to kolejny krok na drodze do jak najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Magazyny energii mają być w przyszłości dostępne komercyjnie również przedsiębiorstwom komunalnym i zakładom przemysłowym.

Pierwszy projekt jeszcze w tym roku

Sercem systemu przechowywania energii są zużyte baterie z elektrycznych samochodów marki Audi. Wykorzystane tu baterie mają dużą pojemność nawet po zakończeniu eksploatacji pojazdu i dlatego nadają się do stosowania w stacjonarnych urządzeniach magazynujących energię. Dzięki współpracy z EnBW, Audi jest w stanie w sposób zrównoważony wtórnie wykorzystać ten cenny zasób. W pierwszej kolejności partnerzy zbudują na terenie elektrociepłowni EnBW w Heilbronn magazyn referencyjny, w którym testowane będą różne scenariusze zastosowań. Faza projektowa jest już w pełnym toku, a rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze na ten rok. Referencyjny obiekt magazynowy będzie służył jako model techniczny i procesowy dla dalszych obiektów przeznaczonych do eksploatacji komercyjnej. W oparciu o ten pierwszy wspólny projekt, partnerzy zamierzają nawiązać długoterminową współpracę w dziedzinie magazynowania energii z wykorzystaniem zużytych baterii samochodowych oraz wdrażać kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Zrównoważona mobilność plus bezpieczeństwo dostaw

„Wspólny projekt uwzględnia podstawową ideę pogodzenia bezpieczeństwa dostaw i zrównoważonego rozwoju. W EnBW jest to punkt wyjścia dla wielu inicjatyw, a także dla dużych inwestycji” – mówi Arnim Wauschkuhn, odpowiedzialny w EnBW za temat stacjonarnych rozwiązań systemowych dla akumulatorów, a jednocześnie dyrektor zarządzający Kraftwerksbatterie Heilbronn GmbH. „Nasza współpraca jest sensownym połączeniem branży motoryzacyjnej i energetycznej, gdzie możemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia obu stron, a tym samym wykorzystać obiecujące efekty synergii.”

„Celem nadrzędnym Audi jest bezemisyjna mobilność. Nasza ofensywa elektryczna to pierwszy ważny krok w tym kierunku. Nasze aspiracje wykraczają jednak poza sam pojazd, dlatego dążymy do rozwoju zrównoważonej mobilności poprzez badania i kooperację. Współpraca z koncernem energetycznym EnBW ma na celu pokazanie, jak może wyglądać ponowne wykorzystanie zasobów akumulatorów po ich użyciu w samochodzie. Co więcej, już teraz myślimy o czasie po tej fazie użytkowania i dążymy do stworzenia efektywnego recyklingu baterii” – mówi Reiner Mangold, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju produktów w Audi.