Audi, BMW i Daimler kupują HERE

Audi AG, BMW Group i Daimler AG uzgodniły z Nokia Corporation, że nabędą należącą do niej firmę HERE oferującą nawigację oraz cyfrowe i usługi oparte na lokalizacji.

Przejęcie ma zapewnić HERE długoterminową dostępność produktów dla wszystkich klientów branży motoryzacyjnej oraz innych sektorów przemysłu, a także świadczonych przez nią usług związanych z mobilnością. Partnerzy będą posiadać równe udziały w wykupionej wspólnie firmie. Żaden z nich nie ubiega się o nabycie pakietu większościowego. Oczekuje się, że transakcja, którą nadzorować będą odpowiednie organy antymonopolowe, zostanie zakończona w pierwszym kwartale roku 2016.

HERE jest firmą oferującą mapy oraz usługi oparte na lokalizacji. Oferuje produkty i dane dotyczące prawie 200 krajów w ponad 50 językach.

Po przejęciu HERE będzie nadal oferować swoje usługi i produkty wszystkim branżom.

Onet.pl