Andrzej Korpak

Od 1 kwietnia 2010 Dyrektor Zakładu General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach. Rozpoczął pracę w General Motors w 1997 roku w powstającym wówczas Opel Polska w Gliwicach, jako Kierownik d/s Bezpieczeństwa Pracy. W wyniku kolejnych etapów rozszerzania zakresu obowiązków i odpowiedzialności w czerwcu 2002r został powołany na stanowisko Kierownika Działu Personalnego Opel Polska, realizując jednocześnie dodatkowe obowiązki na szczeblu europejskim. W lipcu 2005 roku zostaje powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach d/s Produkcji i pełnił tę funkcję aż do chwili powierzenia mu w kwietniu 2007r zadania kierowania zakładem ISUZU Motors Polska w Tychach na stanowisku Wiceprezesa d/s produkcji.
Jest absolwentem wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.