30 miesięcy wzrostów w Europie

Dobra passa na Starym Kontynencie trwa. Dodatkowo cieszy fakt, że tempo wzrostu rejestracji nowych osobówek okazało się w lutym wysokie. Przekroczyło bowiem 14%.

Według danych stowarzyszenia branżowego ACEA, w lutym rynek nowych samochodów osobowych w Europie (kraje EU-27) osiągnął wzrost o dynamice aż 14,3%. Wolumen rejestracji dla całego regionu to prawie 1 057 000 egzemplarzy.Co warto podkreślić, wszystkie kluczowe rynki zbytu w Europie Zachodniej osiągnęły w ujęciu procentowym wzrost o dynamice dwucyfrowej. Najlepiej wypadają pod tym względem Włochy, gdzie lutowe rejestracje poszły w górę o ponad 27%.

IBRM Samar