28.07.2021 r. KONGRES – bariery w funkcjonowaniu POLSKIEJ POMOCY DROGOWEJ

TEMATYKA SPOTKANIA:

– zmiany w prawie dot. funkcjonowania pomocy drogowych,

– usługi holowania w kontekście wytycznych KNF,

– problematyka związana z niedopłatami roszczeń,

– analiza kosztów związanych z działalnością pomocy drogowych,

– nadzór na procesami likwidacji szkód w zakresie pomocy drogowych,

– assistance a OC a holowania prywatne,

– inne usługi w pomocy drogowej.

Na spotkanie zostały zaproszeni został zarząd Stowarzyszenia Polska Pomoc Drogowa

 

ORGANIZATORZY SPOTKANIA : Polska Izba Motoryzacji, FBU Lex Tech Automotive.

DATA SPOTKANIA:  28 lipca 2021 roku godz. 11.00.

MIEJSCE SPOTKANIA: Rezydencja w Białej ulica Częstochowska 98, 42-125 Kamyk (węzeł Jasna Góra),

KOSZT UDZIAŁU W SPOTKANIU: 80 zł