15.09.2022 V Ogólnopolska Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy”  

15 września 2022 r., Warszawa (formuła hybrydowa), udział bezpłatny

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan jest organizatorem V Konferencji upowszechniającej działania Sektorowej Rady do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizowanego projektu: „Sektorowa Rada ds. kompetencji-motoryzacja i elektromobilność” (POWR.02.12.00-00-SR01/17).

Konferencja uzyskała patronat European Vocational Skills Week a jej celem jest pokazanie najlepszych praktyk firm z sektora motoryzacji w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz dialogu na temat wyzwań przed jakimi stoi system nauczania zawodowego w sektorze motoryzacyjnym w Polsce.

                                                     PROGRAM

09:30-09:45 Otwarcie i powitanie w imieniu Komitetu Sterującego Rady ds. Kompetencji

 • Roman Kantorski, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji
 • dr Janusz Michałek, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Paweł Wideł, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

09:45-10:00 Powitanie w imieniu partnerów projektu

 • Mikołaj Różycki, Zastępca Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Krzysztof Zaręba, Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

10:00-10:15 Komisja Europejska – FIT for 55 – implikacje dla branży automotive kompetencje

 • Manuela Geleng, Director for Jobs and Skills, European Commission

10:15-10:30 Elektromobilność w Polsce 

 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

10:30-11:00 Opportunities and challenges for skills and competences in the Swedish tech and engineering industries 

 • Daniel Wennick, Teknikföretagens Head of office in Brussels 

11:00-11:15 Dobre praktyki współpracy biznes – uczelnie w zakresie budowania kompetencji cyfrowych sektora IT

 • Piotr Bartkiewicz, Head of Delivery Center, Global Logic

11:15-12:45 Panel dyskusyjny: Cyfrowa transformacja przemysłu motoryzacyjnego

Moderator: Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

 • Piotr Bartkiewicz, Head of Delivery Center, Global Logic
 • Tomasz Klekowski, Digital Transformation Expert and Technology Evangelist
 • dr Ewa Łabno-Falęcka, Director of Corporate Communication and External Affairs, Mercedes-Benz Manufacturing Poland
 • Rafał Rudziński, Prezes Zarządu, Robert Bosch

12:45-13:00 Praktyczne spojrzenie na proces transformacji cyfrowej w przemyśle motoryzacyjnym

 • Paweł Stefański, Prezes Zarządu Balluff

13:00-13:15 Przerwa lunchowa

13:15-13:35 Praktyczne rozwiązania podnoszące kompetencje w zakresie zielonych umiejętności i odporności klimatycznej w firmach

 • Jakub Gontarek, Ekspert ds. edukacji klimatycznej

13:35-13:55 Automotive Skills Alliance 

 • Jakub Stolfa, President

13:55-14:55 Panel dyskusyjny: Kształcenie zawodowe na przykładzie Niemiec, Francji i Włoch 

Moderator: Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

 • Joanna Jaroch – Pszeniczna, Wicedyrektor, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)
 • Joanna Wierzbicka-Grajek, Manager Działu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Anna Monika Stępień, Study Centre, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce – La Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia (CCIIP)

14:55-15:10 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

 • Henryk Michalik, Przewodniczący Prezydium Rady Sektorowej ds. kompetencji w motoryzacji

              
Serdecznie zapraszamy!

Udział w konferencji jest bezpłatny.