122 mln zł kary za zmowę polskich dealerów ciężarówek

Prezes UOKiK wydał dwie decyzje dotyczące dealerów marki DAF w Polsce. Łącznie sześć spółek i ośmiu managerów otrzymało kary na ponad 122 mln zł.
 

Teraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje dotyczące zmowy dealerów ciężarówek marki DAF będącej od lat liderem na polskim rynku.

Początkowo spółki DBK z Olsztyna i WTC wspólnie z ESA Trucks Polska podzieliły rynek sprzedaży w Polsce. W 2016 roku do porozumienia dołączył TB Truck & Trailer Serwis, za zgodą i wiedzą kontrolującej go holenderskiej spółki Van Tilburg-Bastianen Groep.

UOKiK wskazuje, że dzięki m.in. zabezpieczonej korespondencji elektronicznej, przedsiębiorcy działali z pełną świadomością i jednoznacznym zamiarem, aby nie konkurować ze sobą.

Jeżeli na przykład jakiś przewoźnik z terenu przypisanego DBK chciał kupić ciężarówkę od ESA, to był do tego zniechęcany m.in. dodatkowo zawyżoną ceną.

Według UOKiK poszczególni członkowie kartelu byli ze sobą w stałym kontakcie i interweniowali w momencie, jeżeli zachodziło podejrzenie, że któryś z nich naruszył strefę wpływów.

Wśród ukaranych spółek znalazły się DBK (45 289 797,52 zł), WTC (24 310 342,89 zł), ESA Trucks Polska (40 498 200,00 zł), TB Truck & Trailer Serwis (5 946 417,83 zł) oraz Van Tilburg-Bastianen Groep (2 077 404,20 zł).

Ponadto UOKiK nałożył na ośmiu menadżerów sankcje w łącznej wysokości blisko 1,7 mln zł.

Odnośnie drugiej zmowy przeprowadzone postępowanie dowiodło, że przedsiębiorcy wspólnie uzgodnili, że każdy z nich będzie startować w przetargach publicznych jedynie na określonym terytorium i nie będzie składał ofert w rejonie przydzielonym innemu przedsiębiorcy.

Wobec tego Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, również wydał decyzję dotyczące niedozwolonych ustaleń dealerów DAF-a na łączną kwotę ponad 2,65 mln zł. W tym wypadku chodzi o trzy spółki: Firma Wanicki z Mogilan (652 766, 02 zł), DBK z Olsztyna (1 293 994, 21 zł) oraz WTC z Długołęki (709 070,06 zł).

Co istotne, Firma Wanicki dobrowolnie poddała się karze, dzięki czemu przedsiębiorca uzyskał obniżoną o 10 proc. wpłatę na rzecz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Na przykładzie dwóch decyzji dotyczących dealerów ciężarówek można zauważyć jak szkodliwe są porozumienia polegające na podziale rynku. W efekcie działań nieuczciwych przedsiębiorców potencjalni klienci tracą możliwość kupna produktów danej marki od wybranych sprzedawców lub otrzymują oferty z wyższymi cenami. Konsekwencją nieuczciwej konkurencji były gorsze warunki zakupu samochodów ciężarowych marki DAF, co odczuwały firmy transportowe w Polsce korzystające w swoich flotach z tych pojazdów. Wydane decyzje ułatwią poszkodowanym przez te praktyki dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed sądem – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Źródło: www.interia.pl