1 dostępne miejsce 10.06 SZKOLENIE: likwidacja szkód komunikacyjnych – aspekty techniczno – prawne

Prawo w motoryzacji

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do realizacji bieżących zadań związanych z likwidacją szkód w oparciu o obecnie obowiązujące standardy techniczne oraz stan prawny. Ponadto prowadzący podejmą próbę przedstawienia uczestnikom umiejętności niezbędnych do prawidłowego korzystania oraz prowadzenia procesów likwidacyjnych co przyczyni się do usprawnienia bieżącej działalności.

ADRESAT SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich oraz radcowskich prowadzących postępowania przedprocesowe i procesowe likwidacji szkód.

PROGRAM SZKOLENIA:

W wyniku realizacji szkolenia, słuchacz powinien uzupełnić wiedzę na temat:

 • podstawowych pojęć z dziedziny techniki, narzędzi kosztorysowych mających wpływ na likwidację szkód, źródła, regulacji i ich ranga: ustawy, orzeczenia sądów, decyzje UOKiK, wytyczne KNF,
 • pełne i dokładne czytanie kosztorysów naprawy wg obecnego stanu prawnego,
 • pełne i dokładne szacowanie wynajmów pojazdów z OC sprawcy, w tym czaso – okresów wynajmu, stawek wynajmu jak i segmentów pojazdów,
 • inne roszczenia związane z likwidacją szkód,
 • analiza dokumentacji warsztatowej, sugestie co do ich prawidłowości, oraz obiegu, procedury pomocne dla warsztatów oraz prawników przy likwidacji szkód,
 • czynności procesowe, typowe problemy, ( braki w dokumentacji, najczęstsze błędy prawników, definicje: technologiczny czas naprawy, rzeczywisty czas naprawy,
 • biegli sądowi – najczęstsze problemy i nieprawidłowości,
 • szkoda całkowita,a szkoda istotna,
 • szkody z dzikimi zwierzętami,
 • szkody ze zwierzętami gospodarskimi,
 • inne szkody,
 • wyliczanie stawek rbh., najczęstsze błędy i pojęcia,
 • cała tajemnica o AZT i lakierowaniu i częściach zamiennych,
 • dobór części zamiennych nowe „P” czy może inne,
 • ustalanie właściwości sądu i wartości przedmiotu zaskarżenia,
 • formułowanie odpowiednich wniosków dowodowych,
 • przykłady argumentacji stosowanej przez Ubezpieczycieli,
 • błędy których należy wystrzegać się w toku postępowania sądowego,
 • przegląd aktualnie obowiązującego orzecznictwa.

DATA SZKOLENIA: 10.06.2021 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Justyna Radek –  Radca prawny, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, gdzie ukończyła z bardzo dobrymi wynikami prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach a następnie uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego.

Specjalistka z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień obsługuje podmioty związane z branżą motoryzacyjną. Posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Autorka licznych publikacji związanych z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych. Interesuje się rekonstrukcją wypadków drogowych. Aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu motoryzacji. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych niosących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Tomasz Szydlak – były współpracownik ( nie pracownik )Towarzystw Ubezpieczeniowych, zajmujący się dla TU przeciwdziałaniem wyłudzeń odszkodowań. Po zakończeniu współpracy z TU, założył własną firmę zajmująca się pomocą w likwidacji szkód komunikacyjnych zarówno dla osób indywidualnych jak i serwisów samochodowych oraz warsztatów naprawczych. Chłonny wiedzy, poznający realia likwidacji szkód od „skrzyżowania” przez warsztat, biurko aż po salę sądową. Wiedza teoretyczna poparta wielokrotnie działaniami w terenie, częsty gość warsztatów naprawczych, z którymi współpracuje, jak i czynny uczestnik postępowań sądowych.

CENA:

820,00 PLN od osoby

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, lunch, przerwy kawowe

Cena nie zawiera: noclegu, opłaty parkingowej, dojazdu.