Zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki Robert Bosch w Polsce

1 stycznia 2019 r. stanowisko prezesa zarządu firmy Robert Bosch w Polsce obejmie Rafał Rudziński. Krystyna Boczkowska, które dotychczas pełniła tę funkcję, 31 stycznia kończy pracę w firmie.

Rafał Rudziński przez ostatnie 14 lat kariery zawodowej był związany z firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Od roku 2005 r. pełnił w niej funkcję dyrektora sprzedaży. W 2008 r. został mianowany na stanowisko członka zarządu. W zakresie jego odpowiedzialności znajdowały się obszary: sprzedaży, marketingu, serwisu fabrycznego oraz do 2017 r. także logistyki.

W latach 1996–2000 pracował w firmie Robert Bosch w pionie elektronarzędzia jako kierownik działu Skil Power Tools. Od 2000 do 2004 był dyrektorem sprzedaży w firmie Miele.

Jest absolwentem zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej.

Źródło: www.marketingprzykawie.pl