Zarządzanie ryzykiem w organizacji –praktyczne warsztaty z ekspertem DEKRA

Jak WDROŻYĆ system zarządzania ryzykiem?

Które METODY identyfikacji i oceny ryzyka wybrać?

W jaki sposób zmienić DOKUMENTACJĘ?

Na te i inne pytania w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacji odpowie ekspert DEKRA podczas praktycznego szkolenia w dniu 16 lutego br. w Krakowie (dostępne także terminy we Wrocławiu i w Warszawie).

 

PROGRAM szkolenia obejmuje m.in.:

–   Powiązanie standardów zarządzania ryzykiem z istniejącymi standardami zarządzania w organizacji

–   Zarządzanie przez cele a zarządzanie ryzykiem

–   Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka

–   Analizę ryzyka na różnych poziomach (np. strategii, procesów, komórki organizacyjnej, projektu)

–   Podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka

–   Informowanie o ryzyku

–   Monitorowanie i przegląd ryzyka

–   Niezbędne zmiany w dokumentacji systemowej

–   Modele dojrzałości zarządzania ryzykiem i ocenę systemu.

 

Szkolenie ma formę PRAKTYCZNYCH warsztatów uzupełnianych wykładem/prezentacją.

Zarządzanie ryzykiem zostanie omówione zarówno na poziomie STRATEGICZNYM, jak i w aspekcie codziennego zarządzania OPERACYJNEGO w organizacji oraz podczas prowadzenia PROJEKTÓW.

 

Szczegóły i rejestracja »

https://szkolenia.dekra.pl/szkolenie/zarzadzanie-ryzykiem-w-organizacji%E2%80%93praktyczne-warsztaty