Volkswagen ma prawo pierwokupu akcji Groclina. Akcje ostro w górę

Groclin, polski producent poszyć do foteli samochodowych dla największych europejskich producentów, może wkrótce trafić w objęcia Volkswagena. Największa firma motoryzacyjna w Niemczech dostała prawo pierwokupu akcji. To forma zabezpieczenia zwiększonych w Polsce zamówień. Akcje Groclinu wystrzeliły w górę.

Zarząd Groclina podpisał z Volkswagenem porozumienie. Dotychczasowi udziałowcy, czyli niemieckie podmioty kontrolowane przez André Gerstnera: Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH udzieliły firmie Volkswagen AG prawa pierwokupu ponad 36 proc. akcji.
Porozumienie przewiduje, że Volkswagen ma również uprawnienia do nabycia na warunkach prawa pierwokupu majątku spółki, czyli „zespołu aktywów związanych z prowadzeniem działalności poszyciowej na wypadek gdyby spółka podjęła decyzję o zbyciu działalności związanej z produkcją poszyć”.
Zawarcie porozumienia oraz przyznanie praw Volkswagenowi ma związek z uzgodnieniem długoterminowych relacji z niemieckim producentem samochodów. Daje to szanse na „rozwój i rozszerzenie współpracy z Grupą Volkswagen, a jednocześnie potwierdza status strategicznego dostawcy dla Volkswagen AG” – podaje Groclin w komunikacie.

Nie jest to więc informacja, która musi doprowadzić do przejęcia spółki, ale rodzaj gwarancji dla Volkswagena, że współpraca będzie przebiegała bez zakłóceń.

– Porozumienie stawia Groclin w pozycji bliskiego partnera biznesowego Grupy Volkswagen, dzięki niemu dołączamy do niezwykle ekskluzywnego grona strategicznych kooperantów koncernu z Wolfsburga – komentuje Andre Gerstner, prezes i największy akcjonariusz Groclinu. – Porozumienie stanowi dla nas, z jednej strony, prestiżowe wyróżnienie i potwierdzenie słuszności kierunku rozwoju Groclinu, z drugiej zaś wzmacnia nas biznesowo. Nie słyszałem o podobnej umowie z polskim partnerem, Volkswagen AG niezwykle rzadko wiąże się, aż tak blisko z partnerami biznesowymi.
Do Niemiec Groclin w ub.r. kierował aż 65 proc. swojej sprzedaży, a przychody w tym kierunku wzrosły dwukrotnie z 81,7 mln zł do 168,4 mln zł. Głównymi odbiorcami są VW i Daimler (Mercedes). Odbiorcy z Polski dawali spółce z Grodziska Wielkopolskiego zaledwie 32 proc. przychodów.

To pozwoliło polskiej spółce wydobyć się z kłopotów i osiągnąć zysk 1,4 mln zł w 2016 r. i wykazać zyski operacyjne po stratach w roku poprzednim. Główne przychody i zyski dawał segment poszyć foteli samochodowych.

– Równolegle do porozumienia dot. prawa pierwokupu porozumieliśmy się z Volkswagen AG ws. nowych warunków finansowych naszej współpracy oraz jej zakresu, co winno przełożyć się na wzrost sprzedaży i poprawę jej rentowności – podał Gerstner.

Prezes grodziskiej spółki ocenia, że niezależnie od obranego scenariusza poszyciowy biznes Groclinu będzie w kolejnych latach coraz ściślej współpracował z Grupą Volkswagen, w ramach Groclinu lub poza nim. W przypadku ewentualnej sprzedaży biznesu poszyciowego Groclin nie zamierza porzucać branży motoryzacyjnej.

Groclin może być firmą inżyniersko-projektową

Prezes grodziskiej spółki ocenia, że niezależnie od obranego scenariusza poszyciowy biznes Groclinu będzie w kolejnych latach coraz ściślej współpracował z Grupą Volkswagen, w ramach Groclin S.A. lub poza nią. W przypadku ewentualnej sprzedaży biznesu poszyciowego Groclin nie zamierza porzucać branży motoryzacyjnej.

– Obok biznesu poszyciowego w ramach Grupy Groclin rozwijamy, poprzez spółę zależną CADM Automotive, biznes inżyniersko-projektowy, którego zyskowność i perspektywy rozwoju zachęcają nas do dalszych inwestycji. Jednym ze scenariuszy, który rozważamy, jest koncentracja wyłącznie na tym biznesie i zbudowanie wokół Groclin S.A., również w drodze transakcji M&A, mocnego holdingu projektowego, o skali działalności liczonej w setki milionów złotych – dodaje Gerstner.

Decyzja o ewentualnej zmianie profilu działalności będzie oparta na szczegółowych analizach opłacalności wejścia w segment innowacyjnych usług w branży motoryzacyjnej. Wysokie poziomy rentowności osiągane przez CADM Automotive zadaniem zarządu Groclinu, wskazują, że zmiana strategii w niedalekiej przyszłości powinna znacząco przełożyć się na poprawę wyników.

17 marca 2017 r. rada nadzorcza Groclinu wyraziła zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej segment poszyciowy.

Źródło: www.money.pl