Ursus 4 mln zł pod kreską. Pierwsza strata od 2013 roku

Zła passa polskiego producenta ciągników trwa. Trzeci rok z rzędu Ursus notuje gorsze wyniki. Tym razem jednak nie udało się wypracować nawet złotówki zysku. Spółka jest 4 mln zł na minusie. Zawiodła m.in. sprzedaż zagraniczna.

Ursus w 2017 roku sprzedał maszyny rolnicze za prawie 260 mln zł – wynika ze wstępnych wyliczeń zarządu spółki. Wynik ten dotyczy tylko Ursus SA, bez uwzględniania sprzedaży innych podmiotów zależnych.

Sprzedaż Ursusa spadła względem 2016 roku o 23 mln zł i o 62 mln zł w porównaniu z 2015 rokiem, który pod tym względem był rekordowy. Niższe przychody przełożyły się nie tylko na mniejsze zyski, ale i na stratę, która wyniosła około 4 mln zł.

tendencję spadkową w wyniku netto widać od 2014 roku. Wcześniej Ursus (jednostkowo) był na minusie w 2013 roku, gdy odnotował 22,5 mln zł straty.

Zysk/strata netto Ursusa (wyniki jednostkowe)

Jak stratę tłumaczy Ursus? Wynikało to ze spadku przychodów ze sprzedaży krajowej oraz ze sprzedaży zagranicznej w ramach kontraktów eksportowych. Zarząd precyzuje, że chodzi o niższą rentowność z realizacji kontraktów zagranicznych przez niekorzystną relację kursu dolara amerykańskiego oraz wysoką bazę sprzedaży z 2016 roku.

Do tego doszły m.in. korekty wartości posiadanych przez spółkę udziałów i akcji w związku z przejęciem spółki LZM3 sp. z o.o. w kwocie 3 mln zł.

Ursus chce podbić rynek niemiecki. Z mocnymi ciągnikami chce wjechać do Francji czy Włoch

W 2016 roku przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 80 mln zł, z czego prawie 75 proc. tej kwoty stanowiła sprzedaż w ramach umów z etiopską spółką ESC. Kolejne 22 mln zł (26 proc.) to sprzedaż tanzańskiej spółki NDC. W 2017 roku, w ramach umowy eksportowej z tanzańską spółką NDC, Ursus zrealizował sprzedaż na łączną wartość 60 mln zł.

Mniejsze przychody Ursus miał też w kraju. Ich spadek o 16 proc. tłumaczy opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa.

„Spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Podane przez zarząd wyniki mają tylko wstępny charakter i mogą się jeszcze zmienić. Badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe mają być opublikowane 30 kwietnia.

Z najnowszych doniesień nie są zadowoleni inwestorzy. Akcje Ursusa od rana tracą na wartości. W najgorszym momencie były 6,5 proc. na minusie. Około południa strata wynosiła około 3 proc.

Obserwuj bieżące notowania akcji Ursusa

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 roku spółka połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa – Pol-Mot Warfama. Władze zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.

Źródło: money.pl