UOKIK: Samochody marki Renault Megane IV oraz Talisman

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki RENAULT wyprodukowanych od 06.01. do 11.02.2016 r., modele: Megane IV (miejsce produkcji: zakłady w Palencji – Hiszpania) oraz TALISMAN (miejsce produkcji: zakłady w Douai – Francja), istnieje możliwość pojawienia się wibracji, hałasów i luzów w mechanizmie blokującym oparcie tylnej kanapy podczas jazdy, a w szczególnych przypadkach możliwość niedostatecznego przytrzymania oparcia tylnej kanapy, w momencie zderzenia lub gwałtownego hamowania. Wada związana jest z nieprawidłowym wykonaniem śrub mocujących blokady oparcia tylnej kanapy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 352 samochody. Lista numerów VIN

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni listami poleconymi o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu kontroli śrub mocujących blokady oparcia tylnej kanapy i ich wymiany, gdy będzie to konieczne. W przypadkach, gdy wymiana śrub okaże się niemożliwa, wymienione zostanie oparcie tylnej kanapy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Renault Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa; tel.: 800 900 803; e-mail: kontakt.klient@renault.com.pl).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.).

Źródło: www.uokik.gov.pl