UE chce jeszcze wyższej redukcji zanieczyszczeń z aut do 2030 r.

Emisje CO2 z nowych samochodów powinny być zredukowane o 40% , wzrosnąć ma liczba pojazdów o zerowej lub niskiej emisji.

W przyjętym w środę (3.10.2018 r.) projekcie przepisów, Parlamentarna komisja ds. ochrony środowiska proponuje ustanowienie wyższego celu dla redukcji emisji, 40% redukcję emisji ze wszystkich nowych samochodów na terenie UE, do 2030 roku (w porównaniu do 30% celu redukcji emisji zaproponowanego przez Komisję Europejską, w stosunku do 2021 roku), z celem pośrednim, w wysokości 20%, do 2025 roku. W przepisach ustanowiono też podobne cele dotyczące nowych ciężarówek.

Producenci, których średnia emisja CO2 przekroczy te cele, zapłacą karę do budżetu UE, która zostanie wykorzystana na podnoszenie kwalifikacji pracowników dotkniętych zmianami w sektorze motoryzacyjnym, ustalili posłowie.

Producenci samochodów musieliby również zapewnić, że pojazdy o zerowej i niskiej emisji, emitujące mniej niż 50 g CO2 na kilometr, osiągną 35% udział w rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych do 2030 roku oraz 20% udział do 2025 roku.

Badanie emisji CO2 w warunkach rzeczywistych do 2023

Parlament wzywa Komisję Europejską do przedłożenia w ciągu dwóch lat planów dotyczących testów rzeczywistych emisji CO2 przy użyciu urządzenia przenośnego, takiego jak niedawno wprowadzone dla NOx. Do tego czasu emisje, CO2 muszą być mierzone na podstawie danych z liczników zużycia paliwa przez samochody. Posłowie uważają, że, od 2023 roku, muszą zostać wprowadzone testy rzeczywistych emisji zanieczyszczeń pochodzących z jazdy.

Społeczne skutki dekarbonizacji

Posłowie zdają sobie sprawę, że społecznie akceptowalne i sprawiedliwe przejście do mobilności bez emisji wymaga zmian w całym łańcuchu wartości w sektorze motoryzacyjnym, co może mieć negatywne skutki społeczne. UE powinna zatem promować rozwój umiejętności i relokację pracowników w sektorze, szczególnie w regionach i społecznościach najbardziej dotkniętych transformacją. Posłowie wzywają również do wsparcia europejskiej produkcji baterii.

Oznakowania oraz emisje w cyklu życia

Do końca 2019 roku Komisja Europejska będzie musiała przedstawić projekt przepisów o dostarczeniu konsumentom dokładnych i porównywalnych informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i zanieczyszczeń przez nowe samochody.

Od 2025 roku producenci samochodów będą musieli składać sprawozdania cyklu życia emisji CO2 z nowych samochodów wprowadzanych na rynek, stosując wspólną metodologię.

Kolejne kroki

Ministrowie UE przyjmą wspólne stanowisko 9 października. Negocjacje z posłami w sprawie porozumienia w pierwszym czytaniu rozpoczną się 10 października.

Źródło: www.motofaktor.pl