„Szkolenie dla rzeczoznawców – program certyfikacji”

CEL SZKOLENIA:

Program Certyfikacji Rzeczoznawców został przygotowany dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu motoryzacji, oraz otrzymać ich potwierdzenie w postaci certyfikatu uznanej na całym świecie jednostki certyfikującej jaką jest TÜV Nord. Poza poszerzeniem wiedzy Program ma także za zadanie przygotować do egzaminu państwowego w Polskim Związku Motorowym, umożliwiającego wpis na listę

Rzeczoznawców Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury. Po jego zaliczeniu i spełnieniu wymogów zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)

Szkolenie prowadzone przez ekspertów zostało przygotowane tak aby w ciekawy i bezpośredni sposób przedstawić problematykę zagadnienia oraz zwrócić uwagę na kluczowe problemy z nim związane.

ZAKRES SZKOLENIA:

Całokształt obowiązującego materiału, został podzielony na dwa etapy – podstawowy i rozszerzony:

Podstawowy – dla chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu budowy pojazdów, wykonywania prostych czynności kosztorysowania napraw i wycen a także zapoznania się z warunkami dopuszczającymi pojazdy do ruchu. Etap zawiera także wstęp do rzeczoznawstwa, przygotowujący do napisania samodzielnie prostych opinii. Etap ten kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu.

Rozszerzony – dla osób chcących dalej rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę, a także dla tych, którzy planują przystąpienie do egzaminu w Polskim Związku Motorowym oraz wpisanie na listę Rzeczoznawców Samochodowym Ministerstwa Infrastruktury. Etap zawiera wykłady związane z rekonstrukcją wypadków, przyczynami pożarów w pojazdach, rozwinięcie tematu diagnostyki komputerowej z pierwszego etapu oraz informacje o pojazdach zabytkowych. Na tym etapie można również skorzystać ze spotkań z Rzeczoznawcami prowadzącymi w celu skonsultowania pierwszych napisanych opinii. Etap kończy się wydaniem Certyfikatu Rzeczoznawcy Samochodowego TÜV Nord.

Osoby zainteresowane wpisem mogą po szkoleniu podstawowym rozpocząć asystenturę u Rzeczoznawcy prowadzącego.

Program szkolenia obejmuje 28 godzin zajęć podzielonych na dwa dwudniowe zjazdy weekendowe.

DATY SZKOLEŃ: 21-22.09.2019 oraz 28-29.09.2019

MIEJSCE SZKOLENIA: Katowice ul. Narutowicza w siedzibie firmy Expert GO

CENA: 2500 zł brutto

Osobom biorącym udział w szkoleniu zapewniamy przerwę kawową oraz przekąski.

Na szkolenie zapraszamy Państwa lub osoby z Państwa otoczenia branżowego

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

http://expertgo.pl/

T: 792 266 560

E: biuro@expertgo.pl