Szacowanie wartości zamówienia 3/2019 – 12 autorów do opracowania załącznika do modelowego programu pnz dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej.

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie      
1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego na opracowaniu załączników  do modelowego programu pnz dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej

  1. Załącznik do programu pnz dla grupy zawodów diagnostyka i mechanika pojazdowa obejmującej 4 zawody (mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych) – zaangażowanych zostanie 8 autorów (po 2 osoby do każdego zawodu).
  2. Załącznik do programu pnz dla grupy zawodów blacharstwo i lakiernictwo samochodowe obejmującej 2 zawody (blacharz samochodowy oraz lakiernik) – zaangażowanych zostanie 4 autorów (po 2osoby do zawodu).

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki