Szacowanie wartości zamówienia 2/2019 – 12 autorów do opracowania matrycy dostosowującej treści programów pnz do narzędzi weryfikacji zasad zapewniania jakości dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego na opracowaniu matrycy dla 2 grup zawodowych

  1. Matryca dla grupy zawodów diagnostyka i mechanika pojazdowa obejmującej 4 zawody (mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych) – zaangażowanych zostanie 8 autorów (po 2 osoby do każdego zawodu).
  2. Matryca dla grupy zawodów blacharstwo i lakiernictwo samochodowe obejmującej 2 zawody (blacharz samochodowy oraz lakiernik) – 4 autorów (po 2 osoby do zawodu).

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki