STAWKI WYNAGRODZEŃ 2017/2018

Obiecujące wynagrodzenia w sektorze przemysłu motoryzacyjnego

Całkowite średnie miesięczne wynagrodzenie brutto dyrektora sprzedaży w przemyśle motoryzacyjnym (gdzie średni udział premii to 9%) wynosi 21 000 złotych. Minimalna płaca to 4 200 zł a maksymalna 37 500 zł – wynika z Raportu Wynagrodzeń Firm Produkcyjnych Branży Motoryzacyjnej w Polsce 2017/2018, opracowanego przez firmą rekrutacyjną Goldman Recruitment we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji.

Inne stanowiska zajmowane w sektorze producentów części i komponentów do produkcji nowych samochodów oraz w samych fabrykach montażowych aut również kształtują się obiecująco. Oczywiście dla pracowników, których niekiedy jest jak na lekarstwo. Pracodawcom nie jest wcale do śmiechu. Ale cóż – mamy obecnie tzw. rynek pracownika. Szczególnie w obszarach specjalistycznych jak m.in. inżynierowie.

– Raport usystematyzował pod względem stawek płac ponad 40 różnych stanowisk w firmach motoryzacyjnych w sektorze producenckim – mówi Piotr Falfus, Manager Dywizji Manufacturing & Supply Chain w Goldman Recruitment. – I tak dla przykładu: dyrektor zakładu może liczyć na pensję średnią w wysokości 27 000 złotych brutto a maksymalną 46 700 złotych brutto. Kierownik produkcji – średnio na 12 200 złotych brutto, maksymalnie 23 400 złotych brutto a np. manager ds. zakupów od 9 800 złotych brutto do 15 400 złotych brutto. We wszystkich trzech przypadkach trzeba uwzględnić dodatkowo premie w wysokości – 11%, 8% i 11%. Dodatkami do pensji, są: prywatna opieka medyczna, telefon i laptop, szkolenia, zajęcia sportowo-rekreacyjne, dopłaty do wakacji oraz samochód służbowy – dodaje Piotr Falfus.

Mimo tak zachęcających płac, zdecydowana większość uczestniczących w badaniu zakładów produkcyjnych (ponad 80%) odnotowała trudności w zakresie pozyskiwania pracowników na stanowiska produkcyjne i administracyjne. Kłopoty z pozyskaniem pracowników, a przez to z realizacją celów biznesowych, otwierają pracodawców na pozyskiwanie pracowników z zagranicy. Na ten moment niemal 40% firm zatrudnia w swoich strukturach obcokrajowców, natomiast chęć ich przyjęcia deklaruje niemal 75% w przypadku pracowników administracyjnych (inżynierów) i 93% firm w przypadku pracowników produkcyjnych.

Istotne są również preferencje w zakresie pochodzenia potencjalnych pracowników. Stanowiska administracyjne najchętniej obsadzane byłyby przez mieszkańców Unii Europejskiej, natomiast preferencja ta nie istnieje w przypadku stanowisk produkcyjnych, gdzie mile widziani byliby pracownicy z całego świata.

– Pod względem wielkości zatrudnienia zdecydowaliśmy się na rozróżnienie trzech kategorii. Opierając się na nich, w badaniu udział wzięło 6 firm zatrudniających do 100 pracowników, 15 firm z zatrudnieniem na poziomie od 101 do 500 pracowników oraz 10 firm z załogą powyżej 500 pracowników. Najmniejsza firma ujęta w badaniu zatrudnia 15 osób, a największa 2100 osób – wyjaśnia Magdalena Szczypińska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Motoryzacji.

Jest to I edycja „Raportu Wynagrodzeń” stworzona przez Goldman Recruitment i Polską Izbą Motoryzacji. Istotne jest, że wyniki są zbieżne z tym, co na co dzień widać na rynku pracy, i o czym mówią firmy członkowskie Izby oraz kandydaci do pracy.

– Przyznać trzeba, że początkowo największy problem stanowiło przekonanie osób w firmach do wzięcia udziału w badaniu, a szczególnie zdobycie ich zaufania. Raport objęty jest jednak całkowitą klauzulą poufności i myślę, że w kolejnych latach w badaniu weźmie udział znacznie więcej firm z sektora automotive, dzięki czemu wyniki staną się jeszcze bardziej miarodajne – prognozuje Piotr Falfus.

Rynek pracy ulega przemianom, podobnie jak cały sektor przemysłu motoryzacyjnego. Taka skondensowana wiedza o kierunkach zmian w obszarze zasobów ludzkich ma służyć wszystkim firmom. Raport nie zostałby jednak zrealizowany bez bezpośredniego udziału przedstawicieli fabryk i posiadanych przez nich wiarygodnych informacji. Zdobyte dane źródłowe po usystematyzowaniu posłużą w codziennej pracy. Dzięki temu, krok po kroku i firma po firmie udaje się odtworzyć pełny obraz sytuacji na rynku pracy. – Jestem przekonana, że kolejna edycja raportu będzie stanowiła jeszcze większą wartość dodaną, ponieważ jego wyniki zestawimy z tegorocznymi. Przyszłoroczny raport, który będzie nosił znamiona porównawczego, pozwoli przedstawić zmiany oraz trendy rynkowe, do jakich doszło na przestrzeni czasu – mówi Magdalena Szczypińska.

_____________________________________________________________

Pełna treść Raportu w wydaniu on-line będzie dostępna już 4 października

Więcej informacji:

Magdalena Szczypińska                         Piotr Falfus
Dyrektor Biura                                        Manager, Manufacturing & Supply Chain
Polska Izba Motoryzacji                         Goldman Recruitment

szczypinska@pim.pl                                  pfalfus@goldmanrecruitment.pl

Goldman Recruitment jest firmą doradztwa personalnego wyspecjalizowaną w wyszukiwaniu i selekcji kandydatów na specjalistyczne, managerskie i dyrektorskie stanowiska w obszarze finansów, bankowości oraz sektora przemysłu motoryzacyjnego. Wąski profil działalności przekłada się na profesjonalne podejście do realizacji powierzonych projektów oraz na szybkość i skuteczność w działaniu. www.goldmanrecruitment.pl

Polska Izba Motoryzacji jest zrzeszeniem branżowym, dedykowanym motoryzacji, o statusie organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Zarejestrowana została na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych w roku 1994. Zadaniem Izby jest reprezentowanie i ochrona szerokorozumianych interesów polskiej motoryzacji. Organizacja pełni również funkcję integracyjną oraz poznawczą. www.pim.pl