Seminarium dotyczące indywidualnego wyliczenia „Kodu 51” dla serwisów z północnej Polski

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład której wchodzi Związek Dealerów Samochodów, Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Związek Rzemiosła Polskiego przyjęła pierwsze rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko-lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych. Jedną z nich jest rekomendowane także przez AZT Automotive GmbH indywidualne wyliczenie „Kodu 51” przez każdy serwis blacharsko-lakierniczy.

Serwisy już rozpoczynają wdrażanie tych rekomendacji w swojej pracy i kalkulacjach szkód. Zgodnie z przewidywaniami, działania te napotykają jednak na opór ze strony większości towarzystw ubezpieczeniowych. Dlatego też Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna zaprasza na bezpłatne seminarium skierowane do serwisów z regionu północnej Polski:

Jak praktycznie zastosować  rekomendacje techniczne OMRT w zakresie indywidualnego dostosowania „Kodu 51”? Jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego?

  1. Przywitanie obecnych – Tadeusz Zdunek, Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP
  2. Czym jest Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna – opis działań, opis problemu koszyka AZT i po co jest indywidualne dostosowanie „Kodu 51” – Marek Konieczny, Związek Dealerów Samochodów
  3. Indywidualny wskaźnik odchylenia tzw. kodu 51 dla każdego serwisu. Jak to zrobić? – Artur Roman, Dekra Polska, Krzysztof Podhorodecki, BASPA Consulting
  4. Jak obronić indywidualne dostosowanie Kodu 51 w sporach z ubezpieczycielami – mec. Anna Jakubowska Lawbo Kancelaria Prawna, Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, mec. Paweł Tuzinek, Związek Dealerów Samochodów.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku (ul. Piwna 1/2) w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 11:00.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Należy się jedynie zarejestrować wysyłając nazwiska uczestników i nazwę firmy na adres:

biuro@zds.org.pl