Samochody marki Mazda 6, model GJ

Przedsiębiorca Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda 6, model GJ, wyprodukowanych w Japonii i wyposażonych w hamulec postojowy typu mechanicznego (linka), może przedostawać się woda do zacisku hamulcowego, powodując korodowanie wałka siłownika, będącego częścią tylnego zacisku hamulcowego, oraz podwyższając opór przesuwny wałka. Skorodowany wałek siłownika może zakleszczyć się w obudowie zacisku hamulcowego, co w rezultacie może spowodować drgania hamulców podczas jazdy, a także zmniejszyć siłę utrzymującą zaciągnięty hamulec postojowy. Wystąpienie takiego zdarzenia skutkuje niespodziewanym toczeniem się pojazdu zaparkowanego na pochyłości, powodując ryzyko wypadku. Wada nie ma wpływu na prawidłowe działanie podstawowego hamulca nożnego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 5 370 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel.: 22 318 19 86.

UOKiK nie jest właściwy do informowania konsumentów odnośnie szczegółów akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl