Samochody marki Honda Accord 4D

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w instrukcjach obsługi pojazdu dostarczonych przy zakupie samochodów marki Honda Accord 4D, rok modelowy 2017, wyprodukowanych w Turcji od 20.03 do 17.11.2017 r., stwierdzono błąd dotyczący dopuszczalnej masy całkowitej ciągnionej przyczepy:

Jest:

Dla wersji z manualną skrzynią biegów: 1400 kG.
Dla wersji z bezstopniową skrzynią biegów: 1000 kG.

Winno być:

Odpowiednio: 1200 kG i 800 kG.

Podane wartości są niezgodne z wartościami widniejącymi w świadectwie homologacji pojazdu, natomiast nie ma zagrożenia bezpieczeństwa, gdyż konstrukcja pojazdu przewiduje ciągnięcie przyczepy o tych wyższych wartościach masy całkowitej.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 506 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że wszyscy posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wymianę instrukcji obsługi.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa; tel.: 801 811 711).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl