Relacja spod sejmu oraz petycja – ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI

6.12.2018 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w sprawie regulacji kancelarii odszkodowawczych. W spotkaniu wzięła udział branża odszkodowawcza, która chciała wykazać absurdy i zagrożenia projektu Ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz wnioskować o odrzucenie zaproponowanego projektu.

Przeciwnikiem ustawy w obecnym kształcie jest również Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego oraz adwokaci podkreślający szkodliwość ustawy.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego od godziny 13 na ulicy Wiejskiej w Warszawie odbyła się akcja protestacyjna pod hasłem „Stop zakazowi cesji wierzytelności”. Uczestnikami protestu były warsztaty samochodowe, firmy odszkodowawcze, pomoc drogowa, wypożyczalnie aut  i wiele innych podmiotów, które opowiadają się przeciwko nowej ustawie, która ma na celu wprowadzenie zakazu cesji roszczeń majątkowych.Branża motoryzacyjna uważa, że jest to: „bzdura”, która „zabije naprawy bezgotówkowe”.

Wprowadzenie nowych uregulowań prawnych przez ustawodawcę w takiej formie spowoduje:

– brak prawnej możliwości prowadzenia bezgotówkowych rozliczeń z poszkodowanymi przez warsztaty naprawcze pojazdów,
– likwidację rynku bezgotówkowego wypożyczania pojazdów zastępczych z OC sprawcy,
– likwidację usług bezgotówkowej pomocy drogowej w zakresie holowania uszkodzonego pojazdu z OC sprawcy wypadku,
– pozbawienie warsztatów naprawy pojazdów oraz możliwości dochodzenia dopłaty odszkodowania od ubezpieczyciela na drodze postępowania sądowego, w przypadku użytkowników pojazdów i mienia leasingowanego, bądź stanowiącego własność banku lub innej instytucji finansowej – pozbawieniem ich prawa do dochodzenia swoich praw od ubezpieczyciela na drodze sądowej,
utrudnienie poszkodowanym prawa do otrzymania odszkodowania w wysokości należnej.

Skutkiem nowych przepisów będzie całkowita i nieodwracalna zmiana rynku ubezpieczeniowego oraz motoryzacyjnego. Tysiące podmiotów działających na tym rynku będzie musiało zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą. Zmiany te ograniczą prawa poszkodowanych – tak aby firmy ubezpieczeniowe mogły generować większe zyski co jest związane z mniejszymi wypłatami odszkodowań dla osób poszkodowanych.

skan_petycja

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład której wchodzą Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła Polskiego przekazały do władz polskiego parlamentu stanowisko protestujące przeciw zmianom w projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. „Rozumiemy kwestie osobiste w regulacji kancelarii, ale cesja to absurd.”