Proces przejęcia Federal-Mogul przez Tenneco bliski końcowi

(12.09.2018 r.) akcjonariusze Tenneco zatwierdzili wnioski związane z przejęciem Federal-Mogul. Według przewidywań proces ma dobiec końca 1 października br.

Przy ponad 85% akcji uprawniających do głosowania akcjonariusze Tenneco zatwierdzili propozycję przyjęcia zmienionego zaświadczenia o utworzeniu spółki, które tworzy nową klasę akcji zwykłych bez prawa głosu, oraz dokonuje reklasyfikacji istniejących akcji zwykłych jako akcji zwykłych z prawem głosu; propozycję zatwierdzenia emisji zapasu za zapłatę za przejęcie Federal-Mogul; oraz propozycję zatwierdzenia zmienionego długoterminowego planu motywacyjnego Tenneco Inc. z 2006 r. w celu zmiany liczby akcji dostępnych do emisji. Wszystkie trzy propozycje uzyskały poparcie ponad 90 procent akcji poddanych pod głosowanie, w tym wniosek o wydanie akcji na zakup Federal-Mogul, który został zatwierdzony przez około 98 procent akcji poddanych pod głosowanie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników spotkania i silnego wotum zaufania ze strony naszych akcjonariuszy. To duży krok naprzód w tworzeniu dwóch wiodących globalnych firm, z których każda jest w doskonałej pozycji, aby wychwycić możliwości unikatowe dla ich rynków i wyrównać w taki sposób, aby odblokować wartość dla akcjonariuszy. Gregg Sherrill prezes Tenneco

Podczas spotkania firma ogłosiła, że uzyskała zgodę organów regulacyjnych na zamknięcie, i że oczekuje, że przejęcie Federal-Mogul zakończy się 1 października 2018 roku.

Źródło: www.motofaktor.pl