Spotkanie w Sejmie w dniu 23.03.2017 r

W dniu wczorajszym przedstawiciele PIM w ramach Sekcji Rzeczoznawców Motoryzacyjnych brali udział w dyskusji podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

Spotkanie poświęcone było drastycznym podwyżkom kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych OC.

Podczas dyskusji zwrócili uwagę na bezpieczeństwo ruchu drogowego w aspekcie procesu napraw pojazdów. Przedstawili postulat wykorzystania bazy CEPIK do monitoringu historii eksploatacji pojazdów – w tym historii napraw powypadkowych. Podkreślali rolę niezależnego rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkód w zakresie wyliczenia realnych kosztów naprawy opartej na technologii producenta jak również weryfikacji pojazdów po naprawie.

Zwrócili uwagę na ilość zdarzeń drogowych, które mogą być mniejsze przy zachowaniu właściwego stanu technicznego pojazdu i wyeliminowanie napraw prowizorycznych. Ten aspekt jest ważny w odniesieniu do możliwości obniżenia kosztów przez firmy ubezpieczeniowe.
Dodatkowo zwrócili uwagę na rosnące koszty postępowań sądowych wynikające z nieprzestrzegania przez firmy ubezpieczeniowe wytycznych KNF.

Poniżej pełna transmisja z wczorajszego posiedzenia (wystąpienie przedstawicieli PIM: 14:48 i 15:16 minuta):

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=8B4609CA448FEE90C12580D50036D6D1