PIM partnerem Szkoły Jakości!

Exact Systems uruchomił Szkołę Jakości

Pierwsze zajęcia odbyły się w marcu 2014 roku i od tego czasu zostało zrealizowanych w Polsce już 35 edycji weekendowych szkoleń, w których w sumie wzięło udział 1000 kontrolerów jakości. Szkoła została również uruchomiona w Czechach, Rumunii i na Słowacji. Inicjatywa to odpowiedź Exact Systems na nie zawsze dopasowane do potrzeb pracodawców programy szkolnictwa wyższego. Partnerem projektu jest Polska Izba Motoryzacji.

– Projekt skierowany jest do kontrolerów jakości i ma zapewnić doskonałe przygotowanie do pracy w dziale jakości oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszego personelu. Poprzez praktyczne pokazanie środowiska, w którym innowacja, nauka i praca zespołowa stanowią podstawę w osiągnięciu celu, absolwenci Szkoły Jakości potrafią sprostać ciągle rosnącym oczekiwaniom na rynku pracy – mówi Jacek Opala, członek zarządu Exact Systems, odpowiedzialny za rozwój sprzedaży.

Szkoła Jakości w praktyce

Każda edycja Szkoły Jakości to 4 moduły szkoleniowe, 20 godzin bezpłatnych zajęć teoretyczno-praktycznych oraz Certyfikat ukończenia Szkoły Jakości Exact Systems, który otrzymują uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego. Zajęcia są bezpłatne i w zdecydowanej większości odbywają się w budynku Politechniki Częstochowskiej. Zajęcia prowadzą przedstawiciele sektora produkcyjnego, osoby ze środowiska akademickiego jak również specjaliści w dziedzinie filozofii Lean Manufacturing. Wśród trenerów znajdują się m.in.: Łukasz Łagodziński – manager jakości Exact Systems, Patrycja Gałwiaczek – manager ds. rozwoju sprzedaży w Exact Systems, dr inż. Roman Wilczak i Marcin Mruk, byli wykładowcy Politechniki Częstochowskiej.

Uczestnikiem Szkoły Jakości może być każda osoba współpracująca z Exact Systems, dzięki czemu zdobywa wiedzę i dodatkowe umiejętności praktyczne – nie tylko z dziedziny jakości, ale także w zakresie m.in. autoprezentacji, sprzedaży czy marketingu.

W ramach Szkoły Jakości, pierwszej tego typu inicjatywie w obszarze kontroli jakości w Polsce, proponujemy uczestnikom szeroki wachlarz szkoleń w zakresie metod i technologii wykorzystywanych w kontroli jakości w zakładach produkcyjnych. Za nami już kilkadziesiąt spotkań, z których wynika, że projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wciąż zgłaszają się kolejne osoby, stąd przynajmniej raz w miesiącu uruchamiany kolejną edycję – mówi Łukasz Łagodziński, Quality Manager Exact Systems i Project Manager Szkoły Jakości.

Szkoła Jakości za granicą

Exact Systems zdecydował się na uruchomienie Szkoły Jakości w swoich zagranicznych spółkach. Do tej pory odbyło się 10 edycji szkoleń w Czechach, Rumunii i na Słowacji, w których wzięło udział już kilkuset kontrolerów jakości. W związku z dużym zainteresowaniem projektem, planowane są już kolejne szkolenia w krajach, w których już działa Szkoła Jakości. Ponadto spółka myśli o uruchomieniu projektu na innych rynkach zagranicznych.

– Pozytywny odbiór Szkoły Jakości zachęca nas do rozszerzenia zasięgu projektu o kolejne spółki zagraniczne. Docelowo chcemy, aby każdy z naszych kontrolerów posiadał certyfikat Szkoły i był certyfikowanym i dobrze przygotowanym do pracy specjalistą. Obecnie dziennie do pracy u naszych klientów delegujemy ponad 4500 Kontrolerów, zatem wyzwanie jest duże, ale wierzymy, że możliwe do zrealizowania – mówi Jacek Opala z Exact Systems.

Najbliższe edycje:

  • 8 kwietnia 2017: Wrocław
  • 22 kwietnia 2017: Wrocław.

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Łukasz Łagodziński, lukasz.lagodzinski@exactsystems.pl; +48 519 662 708

Aktualne informacje na temat kolejnych edycji Szkoły Jakości znajdą Państwo na profilu firmy Exact Systems na Facebooku: https://www.facebook.com/ExactSystems?fref=ts.

Zapraszamy do udziału!