PIM: lawinowy wzrost zainteresowania certyfikatami wyliczenia roboczogodziny

Komentuje Maciej Brzeziński, audytor w zakresie certyfikacji serwisów blacharsko-lakierniczych:

– Pierwsze trzy miesiące 2018 przyniosły niespotykany, jak dotychczas wzrost zainteresowania serwisów blacharsko-lakierniczych określeniem stawki za prace serwisowe. Cały pierwszy kwartał zamknął się wystawieniem certyfikatu numer 46.

Prawdopodobnie jest to efekt, coraz silniej odczuwalnej na rynku usług motoryzacyjnych presji ze strony towarzystw ubezpieczeniowych, dążących do ograniczenia wzrostu cen robocizny pomimo wyraźnego poziomu wzrostu kosztów  w serwisach. Wcale nierzadkim przypadkiem jest fakt, iż serwisy fakturują swoje usługi po stawkach wynegocjowanych kilka lub blisko dziesięć lat wcześniej. Nadążanie serwisów za zmieniającą się technologią produkcji pojazdów, a co za tym idzie również technologii naprawczych nie może i nie odbywa się bezkosztowo, czego zdaje się TU nie chcą dostrzegać.

Określenie stawki za serwisowe prace blacharsko-lakiernicze jest wynikiem przeprowadzenia w warsztacie audytu obejmującego następujące aspekty jego funkcjonowania:

  • wyposażenie techniczne serwisu,
  • stosowane technologie naprawcze, zarówno blacharskie jak i lakiernicze,
  • ochrona środowiska naturalnego i gospodarka odpadami,
  • organizacja pracy serwisu oraz kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności pracowników,
  • poziom ponoszonych kosztów funkcjonowania serwisu na poziomie operacyjnym oraz jako dział większej organizacji.

Sugerowana stawka za prace blacharsko-lakiernicze jest zatem wynikową ponoszonych przez serwis kosztów, w ciągu ostatnich zamkniętych księgowo dwunastu miesięcy kalendarzowych, lub jeżeli wyliczenie odbywa się w pierwszym kwartale roku – to podstawą do wyliczeń są dane z całego poprzedniego roku kalendarzowego. Jeżeli rok budżetowy firmy nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, wówczas wyliczenie może być przeprowadzone w oparciu o dane księgowe z zamkniętego roku budżetowego.

Stawka za serwisowe prace blacharsko-lakiernicze jest wyliczana indywidualnie dla każdego serwisu i odnosi się wyłącznie do jego działalności w analizowanym zakresie prac i poddanym analizie okresie czasu. Odnoszenie wyliczonej, indywidualnie dla serwisu,  stawki do tzw. przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe „średniej z rejonu” jest bezprzedmiotowe, jako że pojęcie to jest czysto teoretyczne a nawet abstrakcyjne i nie ma, a przynajmniej nie powinno mieć,  żadnego umocowania w serwisowej rzeczywistości.

Doświadczenie audytora PIM w zakresie certyfikacji serwisów blacharsko-lakierniczych pozwala na określenie stawki za robociznę niemal w stu procentach, pod warunkiem, że prowadzona jest rzetelna księgowość finansowa zarówno w przypadku dużych firm, gdzie dane księgowe grupowane są na kontach kosztowych zakładowego planu kont, jak i niewielkich zakładów prowadzących księgowość w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów, także tych korzystających z księgowości zewnętrznej w biurze rachunkowym.

Szczegółowe informacje:

CERTYFIKAT PIM – ZLEĆ EKSPERTOWI PIM OKREŚLENIE STAWKI ZA WARSZTATOWE PRACE BLACHARSKO -LAKIERNICZE

Już dziś wyślij zapytanie na adres: rosik@pim.pl lub zadzwoń: Ewa Rosik, 22 845 01 40