PGE, Tauron, Enea i Energa już nie chcą produkować samochodów elektrycznych

13 września PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea oraz Tauron Polska Energia złożyły w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o powołanie wspólnego przedsiębiorstwa o nazwie ElectroMobilityPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nowa spółka miała w skali masowej produkować samochody elektryczne. Firmy jednak zmieniły zdanie i złożyły nowy wniosek, w którym o produkcji samochodów już nie ma mowy.

– Celem spółki ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce, a w szczególności budowa prototypu i uruchomienie masowej produkcji osobowych samochodów elektrycznych w wybudowanym zakładzie produkcyjnym, z jak najszerszym udziałem krajowych kooperantów – napisały PGE, Energa, Tauron i Enea w pierwotnym wniosku.

W zmienionym wniosku nie wspomniano już o masowej produkcji samochodów.

– Celem spółki ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce. Działalność spółki ma stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych i rynków powiązanych, umożliwić polskim przedsiębiorcom konkurowanie na rynku unijnym i światowym, co powinno przynieść korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gospodarki kraju, podnosząc konkurencyjność krajowych przedsiębiorców – napisano w zmienionym wniosku.

Jak wskazano, korzyści z rozwoju elektromobilności odniesienie również sektor energetyczny, ponieważ konsekwencją rozwoju elektromobilności będzie stabilizacja popytu na energię elektryczną, stabilizacja pracy sieci energetycznych, rozwój innowacji technologicznych w zakresie energetyki związanych z magazynowaniem energii oraz systemami zarządzania.

Pojazdy elektryczne powoli zastępują spalinowe. Do Gliwic zjechali specjaliści rynku bateryjnego

W sferze społecznej efektem koncentracji będzie stworzenie w przemyśle i ośrodkach naukowo-badawczych nowych miejsc pracy dla osób posiadających wykształcenie oraz kompetencje w zakresie energetyki i mechaniki, zapewniających dostęp do najnowszych technologii i wynikające z niego możliwości dalszego kształcenia i podnoszenia kompetencji. Korzyści w zakresie ekologii przyniesie rozwój komunikacji opartej na energii elektrycznej, co wpłynie na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a w przypadku aglomeracji miejskich – na obniżenie poziomu zanieczyszczeń i hałasu.

Wedle założycieli, spółka ElectroMobilityPoland ma stanowić także platformę organizacyjną dla współpracy w zakresie elektromobilności przemysłu z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Działalność spółki w tym zakresie będzie polegać na stworzeniu mechanizmów finansowania badań naukowych i prac badawczo rozwojowych w zakresie elektromobilności, transferze wyników tych prac i stworzonych technologii do przemysłu i ich wykorzystaniu.

W nowej firmie każda ze spółek obejmie po 25 proc. kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. Ministerstwo Energii zapowiedziało, że w 2025 r. po polskich drogach ma jeździć 1 mln pojazdów elektrycznych, które mają łącznie zużywać ok. 4 TWh energii rocznie.

Źródło: polskieradio.pl