ORT: jak zapowiadali tak zrobili

12 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, po kilkunastu latach przerwy w działaniu, doszło do spotkania organizacyjnego i reaktywacji Ogólnopolskiej Rady Technicznej.

W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób, w tym m.in.: przedstawiciele rzemiosła motoryzacyjnego, czyli serwisów samochodowych oraz rzeczoznawców, dealerów aut, importerów, firm lakierniczych i podmiotów zajmujących się kalkulacją napraw powypadkowych.

Spotkanie poświęcone zostało wzajemnemu poznaniu się oraz sprawom organizacyjnym – zasadom funkcjonowania, częstotliwości spotkań, regulaminowi oraz najpilniejszym zagadnieniom, nad którymi ORT ma się skupić.

Inicjatorami reaktywacji Rady są takie organizacje jak: Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych oraz niezależni rzeczoznawcy.

Jednym z głównych i najpilniejszych zadań reaktywowanej Ogólnopolskiej Rady Technicznej będzie wypracowanie zasad i merytoryczna kontrola nad systemami i wskaźnikami do wyceny szkód komunikacyjnych tak, aby polski rynek likwidacji szkód był w stanie zachować standardy techniczne napraw oraz realne i zgodne z rzeczywistością wyceny kosztów materiałów lakierniczych przy likwidacji szkód komunikacyjnych. Nie jest tajemnicą, że to właśnie ten aspekt był przyczynkiem do reaktywacji Rady.

Przypomnijmy, że organizacje motoryzacyjne reprezentujące rynek dystrybucji i serwisowania pojazdów w Polsce uważają, że sytuacja obecna nie może nadal trwać w takiej formie organizacyjnej i prawnej. Musi zostać uporządkowana, tak aby wskaźniki i wyliczenia na których opiera się system rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce były jasne, jednoznaczne i podlegające merytorycznej kontroli.

Organizacje motoryzacyjne uznały, że najlepszym narzędziem do zrealizowania tych celów będzie wznowienie działalności Ogólnopolskiej Rady Technicznej, której działania w latach 1997-2001 ukształtowały i zbudowały europejski system rozliczenia i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce.

Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka materiałów lakierniczych nieautoryzowanych przez producentów samochodów, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent, co spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód.

Analizy prawne dokonane przy okazji tego problemu pokazały, że brak jest podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komunikacyjnych na polskim rynku na subiektywnych i niejasnych wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podlegają żadnej kontroli i weryfikacji.

Kolejne spotkanie Ogólnopolskiej Rady Technicznej odbędzie się w październiku br. Do tego czasu, wszystkich uczestników Rady czeka wytężona praca zdalna, w tym: sugestie dotyczące regulaminu, określenie potrzeb uczestników ORT oraz szczegółowych kierunków działań. Sama nazwa organizmu jakim jest Ogólnopolska Rada Techniczna również może ulec zmianie. O postępach w pracach będziemy informowali na bieżąco.