„Jeżeli chcesz poznać więcej sposobów na podniesienie poziomu produktywności w Twojej firmie, przyjdź na spotkanie „Cyfrowy skok do produktywności” które odbędzie się 25.11.2016 w Łodzi.

Osiem sposobów na podniesienie produktywności w firmach wytwórczych

Usprawnienie procesów to priorytet każdej firmy produkcyjnej. Droga do osiągnięcia idealnego poziomu produktywności nie jest jednak prosta. Monitor ERP wraz ze specjalistami z branży motoryzacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz tworzyw sztucznych wypracował osiem wskazówek jak podnieść poziom produktywności.

Przedstawiciele branży produkcyjnej są zgodni, kierunki rozwoju ich przedsiębiorstw determinuje przede wszystkim klient. To jego wymagania i potrzeby napędzają firmy do poszukiwania sposobów na podniesienie produktywności. Obszarów budowania przewagi konkurencyjnej należy szukać w samym procesie wytwórczym. Na początku należy jasno zdefiniować swoje cele oraz wdrożyć przejrzysty system umożliwiający zbieranie, przetwarzanie oraz analizę danych dotyczących pracy firmy. Poszczególne działy muszą blisko ze sobą współpracować i wymieniać się informacjami, aby efektywnie realizować powierzone im zadania. Każdy z pracowników powinien mieć poczucie, że ma wpływ na rozwój firmy. Właściwa analiza informacji i odpowiednio zmotywowany zespół pozwalają skutecznie walczyć o klienta.

„Firmy produkcyjne funkcjonują w niezwykle dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. Klienci mają coraz większe wymagania, a o zdobyciu zamówienia decyduje nie tylko terminowa realizacja zleceń, ale również wartość dodana kreowana przez inżynierów i działy R&D”
– mówi Jarosław Jaśkiewicz, Business Development Manager w firmie Monitor ERP. „Chcąc pokazać firmom w jakiś sposób mogą podnieść poziom produktywności zebraliśmy 8 wskazówek opisujących konkretne działania. Wierzymy, że wprowadzenie odpowiednich procedur przy wsparciu aplikacji ułatwiających zarządzanie firmą przyniesie pożądane efekty” –  dodaje.

1.    Definiuj cele biznesowe związane z produktywnością. Chcąc poprawić produktywność należy najpierw określić najważniejsze wyzwania przed którymi stoi firma.

2.    Pamiętaj o mierzeniu wydajności swojej firmy. W celu weryfikacji stopnia produktywności należy prowadzić stałe pomiary wydajności działania.

3.    Zapewnij przejrzysty przepływ informacji w ramach całej firmy. Myśląc o poprawie produktywności należy wprowadzić narzędzia, które pozwolą na bieżąco czerpać informacje o faktycznym stanie działania firmy.

4.    Za produktywność odpowiada cały ekosystem w jakim działasz. Bliska współpraca i komunikacja pomiędzy producentem i dostawcami sprzyja poprawie produktywności.

5.    Szybkie dostosowanie do potrzeb rynku pozwala budować przewagę nad konkurencją. Firmy produkcyjne muszą być elastyczne, aby móc funkcjonować w zmiennym otoczeniu.

6.    Buduj wartość dodaną dla klientów, dzięki kreatywnym rozwiązaniom. Praca działu R&D i innowacji produktowych pozwala zaproponować wartość dodaną klientowi.

7.    Buduj zaangażowanie zespołu w celu wprowadzania usprawnień. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań musi być ściśle powiązane z motywacją zespołu, który je wprowadza.

8.    Dbaj o rzetelność informacji. Aby system ERP wspierał działania firmy, musi być zasilony prawdziwymi informacjami dostarczanymi przez pracowników.

Powyższe wnioski zostały wypracowane podczas dyskusji na temat produktywności firm wytwórczych, która odbyła się w ramach spotkania zorganizowanego w czerwcu 2016 roku przez firmę Monitor ERP.

Jeżeli chcesz poznać więcej sposobów na podniesienie poziomu produktywności w Twojej firmie, przyjdź na spotkanie „Cyfrowy skok do produktywności”, które odbędzie się 25.11.2016 w Łodzi. Więcej szczegółów na stronie: http://monitorerp.com/pl/meeting2016/index.html.


Kontakt:
Jarosław Jaśkiewicz
Business Development Manager
Monitor ERP System
E: Jaroslaw.jaskiewicz@monitorerp.com
T: +48 728 385 080

MONITOR to kompletny system ERP stworzony w celu zwiększenia skuteczności działania małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Jest on rozwijany od ponad 30-tu lat przez szwedzkich inżynierów – ekspertów sektora produkcyjnego, zapewniając wsparcie dla kilku tysięcy firm wytwórczych na całym świecie. Dzięki bliskiej współpracy z klientami jest on stale doskonalony zgodnie z potrzebami firm produkcyjnych m.in. z takich sektorów rynku, jak elektrotechnika, maszyny
i urządzenia, metalowa, branża transportowa i motoryzacyjna oraz wyroby plastikowe i drewniane.

System MONITOR ERP jest obecnie używany przez około 3000 przedsiębiorstw. Nad jego rozwojem pracuje 140 najwyższej klasy inżynierów oprogramowania, analityków biznesowych i konsultantów wdrożeniowych. Monitor ERP System posiada oddziały w Polsce, Finlandii, Norwegii, na Litwie, w Brazylii, Singapurze, Malezji oraz w Chinach.

http://www.monitorerp.com/pl