Listopad 2017: rejestracje samochodów osobowych: + 4,1% w ciągu 11 miesięcy; + 5,9% w XI 2017.

W listopadzie 2017 r. rejestracja nowych samochodów osobowych w UE wyniosła 1 216 702 sztuk. Popyt wzrósł o 5,9% w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku, głównie z tego powodu, że w listopadzie był dodatkowy dzień roboczy. Prawie wszystkie główne rynki UE osiągnęły dobre wyniki: Hiszpania (+ 12,4%) i Francja (+ 10,3%) – odnotowały dwucyfrowy wzrost. Następnie Niemcy (+ 9,4%) i Włochy (+ 6,8%). W Wielkiej Brytanii rejestracja spadła w listopadzie o 11,2%.

Już jedenasty miesiąc z rzędu europejski rynek motoryzacyjny kontynuuje dynamikę wzrostową (+ 4,1%), licząc ponad 14 milionów nowych zarejestrowanych samochodów osobowych. Spośród pięciu dużych rynków największy wzrost odnotowały Włochy (+ 8,7%) i Hiszpania (+ 7,8%), a następnie Francja (+ 5,3%) i Niemcy (+ 3,0%). Natomiast jak dotychczas, w 2017 roku popyt na samochody w Wielkiej Brytanii spadł o 5,0%.

Źródło: www.acea.be