Łatwiej będzie o zwrot

Ministerstwo Finansów wystosuje do urzędów skarbowych rekomendację, w której będzie zachęcało je do zwracania podatku VAT bez zwłoki. Resort chce też by praktyka przedłużania okresu zwrotu obejmowała tylko kwoty „budzące wątpliwości”.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

Obecnie urzędy skarbowe dokonując weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT zatrzymywały całą kwotę objętą wnioskiem. I to, pomimo że czynności sprawdzające dotyczyły tylko jej części.  Rekomendacja Ministerstwa Finansów ma na celu zminimalizowanie okresu oczekiwania na zwrot podatku, w części „niebudzącej żadnych wątpliwości”. Taka praktyka ma ograniczyć również po stronie budżetu państwa koszty odsetek wynikających z przedłużania zwrotu VAT-u podatnikom.

MF podkreśla, że stanowisko resortu nie zmienia obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a wynika wyłącznie z ich interpretacji. Przepisy określają bowiem jedynie ostateczne terminy, w jakich należy dokonać zwrotu całości należnej kwoty. Nie precyzują natomiast tego, że zwrot musi być wypłacony jednorazowo. Stąd najważniejsze jest, aby ostatecznie całość faktycznie przysługującego zwrotu została dokonana zgodnie z prawem. Wymaga to jednak każdorazowo indywidualnej oceny dokonanej przez organ podatkowy.

Oprac. PJ

Źródła – Ministerstwo Finansów
IBRM Samar