Kolejny etap rozwoju współpracy pomiędzy Delphi i AGH

W czwartek 27.10.2016, Delphi Poland SA i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisały umowę mającą na celu stworzenie platformy dla współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu a uczelnią oraz wymiany wzajemnych doświadczeń, wiedzy i potencjału obu stron. Umowa dotyczy współpracy badawczo-rozwojowej w latach 2016-2019 w zakresie systemów zaawansowanego bezpieczeństwa, obejmujących technologie takie jak: inteligentny sposób rozpoznawania statycznych i ruchomych obiektów wokół pojazdu, komunikację pomiędzy samochodami i infrastrukturą (tzw. systemy V2V, V2I) i systemy autonomicznej jazdy. W wyniku porozumienia, w Centrum Energetyki AGH powstały laboratoria Delphi Automotive, w których studenci AGH prowadzą w/w badania.

Jest to kolejny etap rozwoju współpracy pomiędzy Delphi w Krakowie z kluczowymi uczelniami technicznymi, a jednocześnie dla ich najlepszych studentów i absolwentów możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie zmieniającej się branży motoryzacyjnej – a poprzez to wpływ na technologie dla samochodów przyszłości. Od 16 lat wielu ze studentów i absolwentów AGH rozpoczęło swoją przygodę z branżą motoryzacyjną w krakowskim Centrum Technicznym Delphi – a potem zostali w naszej firmie na całe lata.

Źródło: www.cms.delphikrakow.pl