Katalog Przemysłu Motoryzacyjnego jest już dostępny. Skontaktuj się z biurem PIM.

Polska Izba Motoryzacji, wydawca corocznego Katalogu Przemysłu Motoryzacyjnego informuje, że nowa edycja wydawnictwa(2018) jest już dostępna.

Obecnie trwa dystrybucja katalogu wśród firm, które przesłały zamówienia wcześniej oraz na rynkach zagranicznych, czyli wśród ambasad, biur handlowych, przedsiębiorców z branży automotive, placówek dyplomatycznych, radców prawnych oraz organizatorów zagranicznych targów branżowych. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z biurem Polskiej Izby Motoryzacji w celu zamówienia tego periodyku (ilość sztuk limitowana).

Zadaniem katalogu, wydawanego nieprzerwanie od 2000 roku, jest coroczne uaktualnianie informacji i kontaktu do firm prosperujących na rynku polskim w sektorze przemysłu motoryzacyjnego. Katalog to zbiór danych branżowych, w szczególności dla firm poszukujących informacji o konkretnych producentach i wybranych produktach.

Katalog, (cztery wersje językowe – polski, angielski, niemiecki i rosyjski) zawierający informacje o ponad 700 firmach, podzielony jest na cztery części.

Pierwszą częścią katalogu jest indeks części i komponentów wraz z podanymi numerami identyfikacyjnymi. Druga część to wymienione produkty wraz z przyporządkowaną listą  firm wytwarzających je. Trzecią część katalogu stanowi uporządkowana alfabetycznie lista producentów z informacją o nich, która zawiera: rok założenia; liczbę pracowników; posiadane certyfikaty; informacje o pozycji firmy w łańcuchu dostaw; dane teleadresowe oraz asortyment produkowanych części i komponentów – ujęty w postaci numerów identyfikacyjnych. Czwarta część jest częścią reklamowo – informacyjną, przeznaczoną dla firm, które zdecydowały się na szersze przedstawieni swojego asortymentu.

Główne działy tematyczne: produkcja i montaż pojazdów; produkcja i import części i komponentów; obróbka mechaniczna, cieplna oraz powierzchniowa i wgłębna; planowanie i rozwój produktu; projektowanie i wykonawstwo; usługi inżynieryjne i instalacyjne; modernizacja, regeneracja, serwis maszyn i urządzeń; logistyka; certyfikacje; PR; szkolenia; doradztwo; import; sprzedaż maszyn i urządzeń; personel i HR; systemy informatyczne i oprogramowanie; finansowanie działalności; dokumentacja techniczna i tłumaczenia.

Więcej informacji: http://pim.pl/katalog/

KATALOG_ZAMÓWIENIE