Informacja nt. trendów na rynku napraw powypadkowych

Sytuacja na rynku ubezpieczeniowych napraw powypadkowych w Polsce jest ostatnio dynamiczna, serwisy odczuwają szybko postępujące zmiany i przeobrażenia. Niektórzy uczestnicy rynku napraw potrafią wykorzystać zachodzące dziś procesy do poprawy swojej pozycji, ale u wielu rośnie poczucie zagrożenia i braku stabilizacji. Narastająca w środowisku serwisowym nerwowość odcisnęła swoje piętno na atmosferze dyskusji podczas niedawnego XI Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 2016 Polskiej Izby Motoryzacji – ogólnopolskiej konferencji, która jak co roku zgromadziła kilkaset osób z branży z całego kraju. (Kolejna edycja Forum już w grudniu 2017 r.)

Dlatego Adrian R. Sklorz, jeden z prelegentów i moderatorów tej konferencji, zdecydował się przygotować po ostatnim Forum przekrojowy artykuł, w którym przedstawił wszystkie trendy i zjawiska zachodzące aktualnie na rynku, by w ten sposób pomóc uczestnikom rynku napraw blacharsko-lakierniczych w ocenie sytuacji i wyborze najlepszej dla nich drogi rozwoju.

Artykuł został opublikowany na pierwszych stronach najnowszego numeru „Warsztatu Blacharsko-Lakierniczego” – jeśli jesteście Państwo zainteresowani jego tezami, wystarczy otworzyć niniejszy link z dostępem do wersji pdf:

„Rynek ubezpieczeniowych napraw powypadkowych 2017
– trendy i zmiany, prawo i praktyka”