Groclin sprzedał nieruchomości w Grodzisku Wielkopolskim za 18,2 mln zł

Groclin sprzedał firmie Adriana nieruchomości w Grodzisku Wielkopolskim za 18,2 mln zł – podała giełdowa spółka w komunikacie.

„Zbycie aktywów produkcyjnych emitenta było konsekwencją realizowanej od kilku miesięcy strategii relokacji produkcji z terytorium Polski do posiadanych przez emitenta fabryk zlokalizowanych na terytorium Ukrainy” – napisano w komunikacie.

Nieruchomości zostały sprzedane wraz z maszynami i urządzeniami. Sprzedaży aktywów towarzyszy transfer części kadry pracowniczej zaangażowanej w produkcję.

Groclin zawarł z kupującym również umowę najmu, która gwarantuje mu możliwość kontynuowania działalności w dotychczasowej siedzibie oraz prowadzenie produkcji przy ul. Słowiańskiej.

Groclin podał w komunikacie, że nadal będzie prowadził działalność w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie realizowane są kontrakty na produkcję poszyć do branży motoryzacyjnej.

„Przeprowadzona transakcja pozwoliła emitentowi na ograniczenie znaczących kosztów redukcji zatrudnienia oraz zamknięcie procedury zwolnień grupowych i kontynuowanie zatrudnienia pracowników grupy kapitałowej Groclin w podmiotach z grupy kapitałowej Adriana” – napisano w raporcie bieżącym.

„W kolejnych okresach transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik działalności operacyjnej emitenta poprzez ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem nie w pełni wykorzystanych mocy produkcyjnych, w tym nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz personelu” – dodano. (PAP Biznes)

Źródło: bankier.pl