Groclin S.A. podpisał porozumienie z jednym z swoich głównych klientów

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka”) informuje, że Groclin S.A. podpisał porozumienie z jednym z jego głównych klientów prowadzące do rozszerzenia zakresu współpracy w nadchodzących latach nie tylko w zakresie produkcji poszyć, ale również usług inżynieryjnych.

Dzięki temu sprzedaż z jednym z kluczowych klientów Spółki zwiększy się o 10 milionów złotych do 2018 roku i wzrośnie o kolejne 20 milionów złotych rocznie począwszy od przełomu lat 2019/2020.

Łączna szacowana wartość umowy wynosi 170 milionów złotych w całym okresie objętym porozumieniem.

Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego porozumienia, rozszerzenia współpracy i rozwoju relacji, które pozwolą na wspólne plany biznesowe w nadchodzących latach.

Źródło: www.infostrefa.com